Huurders meer aan wonen kwijt dan kopers

29.03.10

Huurders meer aan wonen kwijt dan kopers

Huurders besteden 37 procent van hun inkomen aan wonen, terwijl kopers daaraan gemiddeld slechts 26 procent besteden. Dat komt vooral door verschil in inkomen: huurders hebben een gemiddeld besteedbaar inkomen van 23.200 euro en eigenaar-bewoners 43.300 euro. De totale woonquote is voor zowel kopers als huurders slechts 1 procent gestegen ten opzichte van 2006, terwijl de energiekosten met gemiddeld 30 procent zijn toegenomen. Dit blijkt uit het WoonOnderzoek Nederland 2009.  

Ruim 3,5 miljoen huishoudens financieren hun woning met een hypotheek. In 2009 bestaat 69 procent van alle hypotheken uit één hypotheekvorm. Het aandeel en de omvang van aflossingsvrije hypotheken neemt toe. Van de woningeigenaren heeft 15 procent een negatieve overwaarde, dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de WOZ-waarde.

Voor directeur Ronald Paping van de Woonbond zijn de nieuwe cijfers een extra reden om de hypotheekrente-aftrek aan te pakken: 'Het is onredelijk om in tijden van bezuiniging de hogere inkomens in de koopsector zwaar te blijven subsidiëren, terwijl huurders relatief veel hogere woonuitgaven hebben'. Huurders ontvangen volgens de Woonbond gemiddeld 50 euro per maand aan huurtoeslag, terwijl kopers met 200 euro per maand via de hypotheekrenteaftrek worden gesubsidieerd." De woonquote van huurders blijkt bovendien sinds 1986 aanzienlijk gestegen, terwijl die van kopers nagenoeg gelijk is gebleven.

Overigens blijkt bij de bijkomende woonlasten vooral de stijgende uitgaven voor energie van grote invloed zijn op de woonlasten. Deze bijkomende kosten zijn de afgelopen drie jaar met 17 procent gestegen, waarvan de energiekosten met 30 procent. Overigens zijn in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête bij ruim 1,1 miljoen koop- en huurwoningen verbeteringen aangebracht om deze energiezuiniger te maken. Dit zijn vooral woningen van voor 1980 waarin geen of weinig hoogwaardig isolerend materiaal is verwerkt. 

Ondanks de crisis geeft in 2009 ongeveer een kwart van de huishoudens aan binnen twee jaar te willen verhuizen. Dit aandeel is vrijwel gelijk aan 2006. Het aantal mensen dat werkelijk op zoek gaat naar een nieuwe woning, neemt in vergelijking met 2006 maar heel licht af. De belangstelling om een woning te kopen is niet gewijzigd.

Het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON) is het resultaat van een samenwerking tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zie persbericht cbs (22-03-2010): woononderzoek 2009

Het hele rapport 'Het Wonen overwogen' is HIER te downloaden.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS