Huurders moeten meewerken aan vervanging geisers

22.01.14
Huurders moeten meewerken aan vervanging geisers

Huurders van Stadgenoot moeten meewerken aan de vervanging van hun open verbrandingstoestellen en een huurverhoging accepteren. Zo heeft de rechtbank bepaald in de zaak van Stadgenoot tegen negen huurders die weigerden hun geiser of gaskachel te laten vervangen door een Hoog Rendementsketel. De rechter heeft alle vorderingen van Stadgenoot toegewezen.

Stadgenoot is blij met de uitspraak. Stadgenoot wil af van de open verbrandingstoestellen in haar woningen, omdat die apparaten koolmonoxidevergiftiging kunnen veroorzaken. Vorig jaar startte de woningcorporatie een grootscheepse operatie om alle open verbrandingstoestellen bij huurders te vervangen door een CV-installatie met HR-ketel. Hoofdargument: die geisers en gaskachels kunnen koolmonoxidevergiftiging veroorzaken en zijn daarmee een gevaar voor de gezondheid van huurders en omwonenden. Een HR-ketel is bovendien energiezuiniger, milieuvriendelijker en comfortabeler.
Stadgenoot heeft ongeveer 32.000 woningen in Amsterdam. Ruim tien procent van de woningen had vorig jaar nog een open verbrandingstoestel. Verzoeken om op vrijwillige basis mee te werken aan vervanging door een HR-ketel werden door de huurders afgewezen. Met de operatie die vorig jaar van start ging, kondigde Stadgenoot aan de gang naar de rechter te zullen maken als huurders zouden volharden in hun weigering. Op 15 januari jongstleden diende de eerste rechtszaak in dit kader, waarbij negen huurders van woningen aan de Burgemeester van Tienhovengracht en naastgelegen Marsmanstraat werden gedaagd. In alle negen gevallen werd Stadgenoot in het gelijk gesteld. De huurders moeten meewerken aan vervanging op straffe van een dwangsom van € 150 per dag, oplopend tot een maximum van € 5.000. Ook zijn ze veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Toen Stadgenoot de operatie startte, had Stadgenoot nog grofweg 3500 woningen met een open verbrandingstoestel. Duizend woningen komen in de loop van 2014 aan de beurt bij renovatie van de woning waar ook andere zaken worden hersteld. Bij 2500 woningen was sprake van een situatie waar alleen de geisers en/of gaskachel moesten worden vervangen. Al deze huurders zijn vorig jaar aangeschreven. Bij circa 700 woningen hebben de huurders inmiddels meegewerkt en is de CV-installatie geplaatst. De overige huurders hebben geweigerd of niet gereageerd. Stadgenoot zal hen nu confronteren met de uitspraak van de rechter om op basis daarvan alsnog hun medewerking te krijgen. Als mensen blijven bij hun weigering, dan zal Stadgenoot opnieuw de gang naar de rechter maken.
Stadgenoot verwijdert de geiser en/of gaskachel, installeert een HR-Ketel en plaatst een of meerdere radiatoren in de woonkamer. De huurverhoging bedraagt € 20 euro per maand. Mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag, kunnen maximaal € 13 terugkrijgen. Voor een extra verwarmde ruimte (bijvoorbeeld slaapkamer) betalen huurders € 5 per maand extra.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS