Huurders moeten meewerken aan vervanging geisers

22.01.14
Huurders moeten meewerken aan vervanging geisers

Huurders van Stadgenoot moeten meewerken aan de vervanging van hun open verbrandingstoestellen en een huurverhoging accepteren. Zo heeft de rechtbank bepaald in de zaak van Stadgenoot tegen negen huurders die weigerden hun geiser of gaskachel te laten vervangen door een Hoog Rendementsketel. De rechter heeft alle vorderingen van Stadgenoot toegewezen.

Stadgenoot is blij met de uitspraak. Stadgenoot wil af van de open verbrandingstoestellen in haar woningen, omdat die apparaten koolmonoxidevergiftiging kunnen veroorzaken. Vorig jaar startte de woningcorporatie een grootscheepse operatie om alle open verbrandingstoestellen bij huurders te vervangen door een CV-installatie met HR-ketel. Hoofdargument: die geisers en gaskachels kunnen koolmonoxidevergiftiging veroorzaken en zijn daarmee een gevaar voor de gezondheid van huurders en omwonenden. Een HR-ketel is bovendien energiezuiniger, milieuvriendelijker en comfortabeler.
Stadgenoot heeft ongeveer 32.000 woningen in Amsterdam. Ruim tien procent van de woningen had vorig jaar nog een open verbrandingstoestel. Verzoeken om op vrijwillige basis mee te werken aan vervanging door een HR-ketel werden door de huurders afgewezen. Met de operatie die vorig jaar van start ging, kondigde Stadgenoot aan de gang naar de rechter te zullen maken als huurders zouden volharden in hun weigering. Op 15 januari jongstleden diende de eerste rechtszaak in dit kader, waarbij negen huurders van woningen aan de Burgemeester van Tienhovengracht en naastgelegen Marsmanstraat werden gedaagd. In alle negen gevallen werd Stadgenoot in het gelijk gesteld. De huurders moeten meewerken aan vervanging op straffe van een dwangsom van € 150 per dag, oplopend tot een maximum van € 5.000. Ook zijn ze veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Toen Stadgenoot de operatie startte, had Stadgenoot nog grofweg 3500 woningen met een open verbrandingstoestel. Duizend woningen komen in de loop van 2014 aan de beurt bij renovatie van de woning waar ook andere zaken worden hersteld. Bij 2500 woningen was sprake van een situatie waar alleen de geisers en/of gaskachel moesten worden vervangen. Al deze huurders zijn vorig jaar aangeschreven. Bij circa 700 woningen hebben de huurders inmiddels meegewerkt en is de CV-installatie geplaatst. De overige huurders hebben geweigerd of niet gereageerd. Stadgenoot zal hen nu confronteren met de uitspraak van de rechter om op basis daarvan alsnog hun medewerking te krijgen. Als mensen blijven bij hun weigering, dan zal Stadgenoot opnieuw de gang naar de rechter maken.
Stadgenoot verwijdert de geiser en/of gaskachel, installeert een HR-Ketel en plaatst een of meerdere radiatoren in de woonkamer. De huurverhoging bedraagt € 20 euro per maand. Mensen die in aanmerking komen voor huurtoeslag, kunnen maximaal € 13 terugkrijgen. Voor een extra verwarmde ruimte (bijvoorbeeld slaapkamer) betalen huurders € 5 per maand extra.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.