Huurdersvereniging Amsterdam jubileert

26.06.2014
Image

Huurdersvereniging Amsterdam - 'de HA'- bestaat vijftien jaar. Het jubileum wordt vandaag gevierd, waarbij tevens afscheid werd genomen van de bestuursleden John Sedney, Bert Dörsch en Mohib Abrari. De HA vertegenwoordigt een bont geheel van organisaties: van huurders van particuliere huurwoningen, van corporatiewoningen (de ‘koepels’) en van bewonersplatforms. Sinds 2000 vertegenwoordigt de HA de Amsterdamse huurders op gemeentelijk niveau in het Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg (AVO). In dit hoofdstedelijk polderoverleg proberen de institutionele partijen in de Amsterdamse woonsector elkaar te vinden in convenanten en beleidsovereenkomsten.
Jan Kok wordt de nieuwe penningmeester van de HA. Dit najaar worden de overige nieuwe bestuursleden aangesteld, onder wie de voorzitter. De HA heeft enkele betaalde bureaumedewerkers, maar verder draait ze net als andere huurdersorganisaties op vrijwilligers. Het Amsterdams Steunpunt Wonen zorgt voor inhoudelijke en praktische ondersteuning.