Kassa: Amsterdamse corporaties betalen 206 miljoen verhuurderheffing in 2021

18.10.21
Kassa: Amsterdamse corporaties betalen 206 miljoen verhuurderheffing in 2021
De Nederlandse staat ontving dit jaar 206 miljoen euro aan verhuurderheffing van de Amsterdamse corporaties, 2 miljoen meer dan in 2020. Dat betreft alleen hun Amsterdamse sociale woningvoorraad, dus in totaal valt de rekening voor de corporaties nog veel hoger uit. Ymere betaalt bijvoorbeeld ruim 86 miljoen in totaal, waarvan bijna 50 miljoen over het Amsterdamse bezit.
Volgend jaar wordt  naar verwachting de heffing met een kwart verlaagd. Het demissionaire kabinet heeft althans deze aanpassing op aandringen van de Kamer (motie Hermans) opgenomen in zijn begroting. Volgens directeur Anne-Jo Visser van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) moet de heffing helemaal van tafel: "Wij staan in de stad voor grote opgaves op gebied van nieuwbouw, verduurzaming, onderhoud en het versterken van buurten. Afschaffing van een kwart van de verhuurderheffing is een eerste stap, maar voor Amsterdam is veel financiële armslag nodig om de wooncrisis aan te pakken."
 
Onduidelijk is ook nog hoe die verlaging met 500 miljoen op een totaal van 2 miljard euro heffing er precies uit gaat zien. De verhuurderheffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het corporatiebezit. De Amsterdamse corporaties betalen daardoor per woning veel meer dan corporaties in andere gemeentes. Woningcorporatie-deskundige advocaat Eelke van de Kuilen verwacht dat de verlaging wordt gerealiseerd door het tarief per woning in 2022 te verlagen met 0,153 procent. Dat zou daarmee uitkomen op 0,332 procent van de WOZ-waarde. Deze rekensom is enigszins afhankelijk van de stijging van de WOZ dit jaar. Het ministerie houdt nu rekening met zo'n 7,8 procent. Van de Kuilen: "Nijboer c.s. hebben nog een motie ingediend over het bevriezen van het aandeel van de WOZ in de verhuurderheffing zolang de verhuurderheffing niet is afgeschaft. Deze motie is begin oktober verworpen."
 
Verhuurderheffing 2021 over Amsterdamse sociale woningvoorraad

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11
Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.