De Key stelt woning beschikbaar voor 'Parentshouse'

07.08.13
De Key stelt woning beschikbaar voor 'Parentshouse'

In Amsterdam-Oost is het eerste Parentshouse geopend. Ouders die door een scheiding snel onderdak nodig hebben, kunnen maximaal een jaar terecht in de woning op IJburg.
De wijk kent veel echtscheidingen. Opnieuw een huis kopen zit er voor de meesten niet in, de huur voor vrije sector woningen is te hoog en de wachtlijst voor sociale huur is lang. Daardoor vertrekken veel IJburgse ouders en wonen dan ver weg van hun kinderen. Dominee Visser klopte ruim twee jaar geleden bij woonstichting De Key aan met het idee voor een huis waar een aantal gescheiden ouders tijdelijk kunnen wonen en waar ze ook hun kinderen kunnen ontvangen.
De Key stelt een woning beschikbaar voor het Parentshouse. ‘We zijn er voor het huisvesten van kwetsbare groepen’, vertelt Lidy van der Schaft, directeur Wonen. ‘En dat hoeft niet per se iemand te zijn die minder dan 33.000 euro verdient. Ook om andere redenen, zoals een scheiding, kun je tijdelijk kwetsbaar zijn.’ Om financiële risico’s te beperken richtte Visser een stichting op die de woning huurt van de corporatie.
De vrije sector huurwoning biedt plaats aan drie bewoners die hun huur betalen aan de stichting. Komen er meer van dergelijke huizen? Van der Schaft sluit het niet uit. "We luisteren goed naar signalen uit de samenleving, maar we gaan dit soort dingen niet initiëren."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS