Krakers maken plaats voor studentenwoningen

22.01.15
Pontanusstraat
Krakers maken plaats voor studentenwoningen

Het kraakpand op de hoek van de Pieter Vlamingstraat en de Pontanusstraat in Amsterdam-Oost is afgelopen week door de politie ontruimd. Vervolgens is direct begonnen met de sloop van het pand. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is verleend. Dit betekent volgens woonstichting De Key dat aansluitend de bouw van 145 studentenwoningen kan beginnen.
Met de bouw van studentenwoningen komt De Key tegemoet aan de grote vraag naar woonruimte voor studenten in Amsterdam. Ook de komende jaren verwachten Universiteiten en Hogescholen een flinke aanwas van studenten. De druk op passende woonruimte voor studenten neemt daardoor nog verder toe. Tegelijk zullen de komende jaren diverse tijdelijke studentencomplexen moeten verdwijnen. De Key spant zich daarom in voor meer permanente studentenwoningen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS