Kritiek op 'slappe isolatienormen' in nieuwe BENG-eisen voor nieuwbouw

22.02.19
Kritiek op 'slappe isolatienormen' in nieuwe BENG-eisen voor nieuwbouw
Het 'groenste kabinet' ooit lijkt met zijn nieuwe BENG-normen voor duurzame nieuwbouw de teugels eerder te laten vieren dan aan te trekken. Dat zegt althans een koor aan critici. Nieuwbouwwoningen worden daardoor minder energiezuinig dan zou kunnen en dat jaagt toekomstige bewoners op kosten. 
 
De overheid kondigde in 2015 aan met een nieuwe rekenmethodiek te komen voor de energieprestatie van gebouwen en met nieuwe eisen voor nieuwbouw. Minister Ollongren haalde in 2017 de invoering daarvan een jaar naar voren. Het wordt nu 1 januari 2020. De huidige EPC-norm van 0,4 wordt daarbij ingewisseld voor de zogeheten BENG-eisen, dat staat voor Bijna Energieneutrale nieuwbouw. Recent werd met de publicatie van het concept ‘wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020’ duidelijk wat de nieuwe rekenmethodiek behelst. 
Dat heeft geleid tot veel kritiek. Volgens een coalitie verenigd in De Stroomversnelling komt het neer op een versoepeling ten opzichte van de normen uit 2015. De kritiek is gedeeltelijk zeer technisch van aard maar spitst zich toe op de eisen voor woningisolatie en het netto effect van alle maatregelen. Zij willen dat de feitelijke woonlasten van bewoners meer centraal komen te staan. Dat wil de Woonbond ook.
 
De kritiek komt van milieuorganisaties, de Woonbond, energiebedrijven en bouw- en installatiebedrijven. Ze wijzen er op dat als gasloze woningen moeten worden verwarmd met warmtepompen optimale isolatie nodig is. Bovendien moet worden voorkomen dat toekomstige bewoners met hogere woonlasten worden opgezadeld dan nodig. De bezwaarmakers hopen dat minister Ollongren het plan nog aanpast. Maar Ollongren vreest dat strengere normen nadelig uitpakken voor de bouwproductie: "Als we eisen stellen die tot stagnatie leiden, zijn we niet op de goede weg,” zei ze in het Kamerdebat over het onderwerp. 
 
Amsterdam vaart ondertussen zijn eigen koers. Half februari werd aangekondigd dat bij nieuwbouw voortaan een EPC van maximaal 0,2 geldt, terwijl de wettelijke norm 0,4 is. Overigens voldoet het gros van de nieuwbouw die via gemeentelijke tenders wordt uitgegeven al jaren aan deze strengere norm. 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS