Laatste fase van project Lieven met 1.200 woningen in aanbouw

19.06.2020
Image

De Key heeft de laatste 538 woningen in aanbouw genomen van het project Lieven in Amsterdam Nieuw-west. In totaal biedt Lieven straks woonruimte aan 1.200 studenten en jongeren in de Delflandpleinbuurt. De Key verwacht dit jaar zo'n 2.700 woningen in Amsterdam in aanbouw te nemen, bijna allemaal voor de doelgroep jonge woningzoekenden tot 28 jaar.

Lieven is zo ingericht dat bewoners en buurtbewoners elkaar makkelijk kunnen ontmoeten, onder andere in de binnentuinen (zie foto). De eerste bewoners kwamen er in 2017 wonen. Zelfbeheer en initiatieven van (buurt)bewoners staan hier centraal. De bewoners krijgen een tijdelijk campuscontract of vijfjarig jongerencontract.