Overslaan en naar de inhoud gaan

Leon Bobbe neemt afscheid bij woonstichting De Key

Image

Zonder de gebruikelijke afscheidsreceptie neemt bestuursvoorzitter Leon Bobbe deze week na meer dan zeven jaar afscheid bij De Key. Zijn opvolger is Karin Verdooren, voorheen topvrouw van GroenWest, een corporatie met woningen in het Groene Hart en Utrecht. Onder de leiding van Bobbe heeft De Key, van oudsher al studentenhuisvester, zich exclusiever toegelegd op het huisvesten van de Amsterdamse 'woonstarter'.

De Amsterdamse sociale huursector was vooral het domein van ouderen geworden, constateerde hij na zijn aantreden. Hij wilde jongeren meer kans geven op woonruimte in Amsterdam. Dat doet De Key inmiddels door grote aantallen studenten- en jongerenwoningen te bouwen, grotendeels studio's in combinatie met collectieve voorzieningen. De Key nam vanaf 2018 bijna 3.000 woningen in aanbouw. Ook in de bestaande voorraad wijst De Key een groot deel van de vrijkomende reguliere woningen toe met een jongerencontract. Die koerswijziging is inmiddels zelfs vastgelegd in de statuten, tot ongenoegen van de huurderskoepel van de woningcorporatie. Die vindt dat De Key de bestaande huurders onvoldoende serieus neemt, onder andere op het gebied van het woningonderhoud. Dat heeft de afgelopen jaren nogal eens tot bewonersprotesten en zwartboeken geleid.
De keuzes van Bobbe hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de financiële huishouding van De Key verder verbeterde, nadat eerder zijn voorganger Rob Haans een noodzakelijke forse sanering uitvoerde. Onder Bobbes leiding is de leningenportefeuille fors afgebouwd waardoor de corporatie jaarlijks tientallen miljoenen minder rente betaalt. Dat geeft nu de ruimte om weer wel meer geld in woningverbetering te investeren.

De Key heeft ook gepionierd met de huisvesting van statushouders in nieuwe beheer- en zelforganisatieconcepten in gemengde complexen met Amsterdamse jongeren. Die Startblok-projecten zijn model geworden voor hoe Amsterdam jonge verblijfsgerechtigden opvangt.
Bobbe heeft ook op andere punten blijk gegeven van een eigenzinnige koers. Zo heeft De Key als enige woningcorporatie de Amsterdamse City Deal, waarin stadswarmte als belangrijkste alternatief voor aardgas is opgenomen, niet getekend. Hij was fel tegen de verplichte aansluiting op het HT-warmtenet die Amsterdam bouwende partijen oplegt. De stad zou volgens hem meer oog moeten hebben voor kleinschaliger en meer duurzame systemen.

Bobbe (65) gaat het rustiger aan doen. Dit zei hij vorig jaar toen hij zijn vertrek aankondigde: "Dit jaar ben ik 40 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Dat is een mooie mijlpaal; het juiste moment om te kiezen voor meer vrije tijd en meer tijd voor mijn gezin. Niet dat ik achter de geraniums ga zitten, dat zit niet in mijn aard. Ik blijf maatschappelijk actief met daarnaast ruimte voor wat advieswerk."

Trefwoorden