Leon Bobbe neemt afscheid bij woonstichting De Key

24.03.21
Leon Bobbe neemt afscheid bij woonstichting De Key

Zonder de gebruikelijke afscheidsreceptie neemt bestuursvoorzitter Leon Bobbe deze week na meer dan zeven jaar afscheid bij De Key. Zijn opvolger is Karin Verdooren, voorheen topvrouw van GroenWest, een corporatie met woningen in het Groene Hart en Utrecht. Onder de leiding van Bobbe heeft De Key, van oudsher al studentenhuisvester, zich exclusiever toegelegd op het huisvesten van de Amsterdamse 'woonstarter'.

De Amsterdamse sociale huursector was vooral het domein van ouderen geworden, constateerde hij na zijn aantreden. Hij wilde jongeren meer kans geven op woonruimte in Amsterdam. Dat doet De Key inmiddels door grote aantallen studenten- en jongerenwoningen te bouwen, grotendeels studio's in combinatie met collectieve voorzieningen. De Key nam vanaf 2018 bijna 3.000 woningen in aanbouw. Ook in de bestaande voorraad wijst De Key een groot deel van de vrijkomende reguliere woningen toe met een jongerencontract. Die koerswijziging is inmiddels zelfs vastgelegd in de statuten, tot ongenoegen van de huurderskoepel van de woningcorporatie. Die vindt dat De Key de bestaande huurders onvoldoende serieus neemt, onder andere op het gebied van het woningonderhoud. Dat heeft de afgelopen jaren nogal eens tot bewonersprotesten en zwartboeken geleid.
De keuzes van Bobbe hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de financiële huishouding van De Key verder verbeterde, nadat eerder zijn voorganger Rob Haans een noodzakelijke forse sanering uitvoerde. Onder Bobbes leiding is de leningenportefeuille fors afgebouwd waardoor de corporatie jaarlijks tientallen miljoenen minder rente betaalt. Dat geeft nu de ruimte om weer wel meer geld in woningverbetering te investeren.

De Key heeft ook gepionierd met de huisvesting van statushouders in nieuwe beheer- en zelforganisatieconcepten in gemengde complexen met Amsterdamse jongeren. Die Startblok-projecten zijn model geworden voor hoe Amsterdam jonge verblijfsgerechtigden opvangt.
Bobbe heeft ook op andere punten blijk gegeven van een eigenzinnige koers. Zo heeft De Key als enige woningcorporatie de Amsterdamse City Deal, waarin stadswarmte als belangrijkste alternatief voor aardgas is opgenomen, niet getekend. Hij was fel tegen de verplichte aansluiting op het HT-warmtenet die Amsterdam bouwende partijen oplegt. De stad zou volgens hem meer oog moeten hebben voor kleinschaliger en meer duurzame systemen.

Bobbe (65) gaat het rustiger aan doen. Dit zei hij vorig jaar toen hij zijn vertrek aankondigde: "Dit jaar ben ik 40 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Dat is een mooie mijlpaal; het juiste moment om te kiezen voor meer vrije tijd en meer tijd voor mijn gezin. Niet dat ik achter de geraniums ga zitten, dat zit niet in mijn aard. Ik blijf maatschappelijk actief met daarnaast ruimte voor wat advieswerk."

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.