Leon Bobbe vertrekt bij De Key

27.08.2020
Image

Begin 2021 stopt bestuursvoorzitter Leon Bobbe bij De Key. Begin van dit jaar heeft hij de Raad van Commissarissen gevraagd om een opvolger voor hem te zoeken. Binnenkort start de werving daarvan. Zodra die is gevonden, stapt hij op. Bobbe: "Mijn vertrek gaat niet zonder tegenstrijdige gevoelens. De goede samenwerking met mijn collega’s en commissarissen zal ik missen. En zo waardevol is het vertrouwen dat mij altijd is gegeven. Ik ben trots op de prestaties van De Key en ga elke dag met plezier naar mijn werk. Maar na meer dan zeven jaar bij De Key is het goed dat een ander het stokje overneemt."
Onder de leiding van Bobbe heeft De Key, van oudsher al studentenhuisvester, zich exclusiever toegelegd op het huisvesten van de Amsterdamse 'woonstarter'. De Amsterdamse sociale huursector was vooral het domein van ouderen geworden, constateerde hij na zijn aantreden. Hij wilde jongeren meer kans geven op woonruimte in Amsterdam. Dat doet De Key inmiddels door grote aantallen studenten- en jongerenwoningen te bouwen. En door in de bestaande voorraad een groot deel van de vrijkomende reguliere woningen te verhuren met een jongerencontract. Die koerswijziging is inmiddels zelfs vastgelegd in de statuten, tot ongenoegen van de huurderskoepel van de woningcorporatie. Die vindt dat De Key de bestaande huurders onvoldoende serieus neemt, onder andere op het gebied van het woningonderhoud.
Bobbe heeft ook op andere punten blijk gegeven van een eigenzinnige koers. Zo heeft De Key als enige woningcorporatie de Amsterdamse City Deal, waarin stadswarmte als belangrijkste alternatief voor aardgas is opgenomen, niet getekend. Hij was fel tegen de verplichte aansluiting op het HT-warmtenet die Amsterdam bouwende partijen oplegt. De stad zou volgens hem meer oog moeten hebben voor kleinschaliger en meer duurzame systemen. Ook pionierde De Key in Startblok met gemengde huisvesting van jonge statushouders en Nederlandse studenten.

Bobbe (65) gaat het rustiger aan doen: "Dit jaar ben ik 40 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Dat is een mooie mijlpaal; het juiste moment om te kiezen voor meer vrije tijd en meer tijd voor mijn gezin. Niet dat ik achter de geraniums ga zitten, dat zit niet in mijn aard. Ik blijf maatschappelijk actief met daarnaast ruimte voor wat advieswerk."

Trefwoorden