Leon Bobbe wordt topman bij De Key

25.09.13
Leon Bobbe wordt topman bij De Key

Leon Bobbe (58) wordt de nieuwe topman bij Woonstichting De Key. Hij volgt Rob Haans op die op 1 oktober in dienst treedt bij collega-corporatie de Alliantie. Bobbe is sinds 2002 directeur-bestuurder bij wooncorporatie Dudok Wonen in Hilversum. Hij treedt half januari in dienst bij De Key.

De Raad van Commissarissen van De Key heeft, anders dan bij saneerder Haans, ditmaal weer een directievoorzitter gekozen uit de corporatiesector: “Gezien zijn ervaring, gedrevenheid, kennis van het werkveld en verbindende kwaliteiten past hij uitstekend bij de ambities van De Key. Wij zijn ervan overtuigd dat hij samen met de andere directieleden de ingezette koers van De Key succesvol kan voortzetten. Zodat ook in de toekomst onze huurders goed en betaalbaar kunnen blijven wonen. Voor hen doen we het en blijven we de lat hoog leggen”, aldus Frank de Grave, voorzitter van de RvC.

Leon Bobbe heeft zich bij Dudok onder andere bezig gehouden met herstructureringsprojecten als Liebergen en Godelindebuurt waarbij het behoud van cultureel erfgoed centraal stond. Daarnaast heeft hij innovatieve woonformules in de praktijk gebracht zoals de 'Sociale Koop', een koopconstructie voor lagere inkomens.

De Key meldt dat het salaris van Bobbe in overeenstemming is met de Wet Normering Topinkomens en de regeling bezoldigingmaximum topfunctionarissen toegelaten instellingen die 1 januari 2013 is ingegaan.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS