In memoriam: Fer Felder (1948-2014)

28.04.14
Fer Felder bij zijn afscheid in 2009
In memoriam: Fer Felder (1948-2014)

“Fer heeft de woningbouw in Amsterdam extra kwaliteit gegeven. Zijn liefde voor architectuur en zijn volkshuisvestingshart hebben er toe geleid dat veel huurders en kopers mooi wonen.” Zo schreef een groep vrienden uit de volkshuisvestingswereld afgelopen week na het overlijden van Fer Felder.

Felder werkte meer dan dertig jaar in de volkshuisvesting. Hij was directeur bij Aedes-voorloper NCIV, hoofd projectontwikkeling bij de toenmalige corporatie Het Oosten en regiodirecteur bij ontwikkelaar AM. Van 2004 tot 2009 - toen hij vanwege de gevolgen van prostaatkanker terugtrad - was hij directeur van De Principaal, het ontwikkelbedrijf van woonstichting De Key. Zijn werk werd diverse keren gelauwerd. Zo won hij in 2009 de Gouden Piramide voor inspirerend opdrachtgeverschap voor de herontwikkeling van De Dobbelman in Nijmegen.

Hij hield de sector graag een spiegel voor en toonde zich bezorgd over de geboden kwaliteit. Er hangt iets in de lucht, zo verklaarde hij in 2005 in een interview in NUL20. “Er is een zeker ongenoegen over wat we de afgelopen jaren hebben gedaan.”(…)”We moeten weer herkenbare woningen bieden. Een koper moet een zekere leefstijl herkennen en de overgangen zien tussen privé en collectieve ruimte. Als we de herkenbaarheid vergroten, dan zullen we de stad ook op een andere manier ervaren.”

Bij zijn afscheid bijna vijf jaar geleden riep hij corporaties op terug te keren naar de oorsprong van hun bestaan. “Het afgelopen decennium was een tijd van fusies. Groter en nog groter worden. Directeuren die ondernemertje wilden spelen met dikke salarissen en grote auto’s. Ik heb niets met die mentaliteit. We moeten voorbij het Gucci-kapitalisme waar het alleen gaat om duurder en groter.” Zijn ideaal, zo hield hij de aanwezigen voor, was de vorming van coöperatieve instellingen die kleinschalige initiatieven ontwikkelen met en voor mensen die het nodig hebben. Daarvoor mocht van hem een groot deel van de corporatievoorraad worden verkocht.

Amper een jaar later zou Fer Felder in opspraak komen vanwege betrokkenheid bij een dubieuze grondtransactie in Zeewolde. Namens De Key bereidde hij in 2005 de koop voor van tachtig hectare grond op de grens met Almere. Hij zou de Raad van Commissarissen niet hebben gemeld dat de grond via een tussenpersoon werd aangekocht. Deze tussenpersoon – zijn oude AM-baas Klaas de Ruiter – verdiende daar 3,2 miljoen aan. Een reden voor de woonstichting om hem vanwege opzettelijke misleiding te ontslaan. Felder erkende de schijn tegen zich te hebben, maar bestreed te vuur en te zwaard dat hij zichzelf of zijn oude baas zou hebben verrijkt. “Ik mag niet dood voor dat dit is rechtgezet,” zo verklaarde hij voorjaar 2011 in dagblad Trouw. Toen al was hij uitbehandeld. Een operatie hielp niet. Chemokuren werkten alleen levensverlengend.

In datzelfde jaar kwam hij met de corporatie tot een minnelijke schikking. Alle lopende juridische procedures en wederzijdse claims kwamen te vervallen. In datzelfde interview verklaarde hij ook nog zo graag lezingen te willen geven over de toekomst van de sociale woningbouw. Maar daartoe kreeg hij als besmet persoon niet meer de kans. (Bert Pots)

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS