In memoriam: Fer Felder (1948-2014)

28.04.14
Fer Felder bij zijn afscheid in 2009
In memoriam: Fer Felder (1948-2014)

“Fer heeft de woningbouw in Amsterdam extra kwaliteit gegeven. Zijn liefde voor architectuur en zijn volkshuisvestingshart hebben er toe geleid dat veel huurders en kopers mooi wonen.” Zo schreef een groep vrienden uit de volkshuisvestingswereld afgelopen week na het overlijden van Fer Felder.

Felder werkte meer dan dertig jaar in de volkshuisvesting. Hij was directeur bij Aedes-voorloper NCIV, hoofd projectontwikkeling bij de toenmalige corporatie Het Oosten en regiodirecteur bij ontwikkelaar AM. Van 2004 tot 2009 - toen hij vanwege de gevolgen van prostaatkanker terugtrad - was hij directeur van De Principaal, het ontwikkelbedrijf van woonstichting De Key. Zijn werk werd diverse keren gelauwerd. Zo won hij in 2009 de Gouden Piramide voor inspirerend opdrachtgeverschap voor de herontwikkeling van De Dobbelman in Nijmegen.

Hij hield de sector graag een spiegel voor en toonde zich bezorgd over de geboden kwaliteit. Er hangt iets in de lucht, zo verklaarde hij in 2005 in een interview in NUL20. “Er is een zeker ongenoegen over wat we de afgelopen jaren hebben gedaan.”(…)”We moeten weer herkenbare woningen bieden. Een koper moet een zekere leefstijl herkennen en de overgangen zien tussen privé en collectieve ruimte. Als we de herkenbaarheid vergroten, dan zullen we de stad ook op een andere manier ervaren.”

Bij zijn afscheid bijna vijf jaar geleden riep hij corporaties op terug te keren naar de oorsprong van hun bestaan. “Het afgelopen decennium was een tijd van fusies. Groter en nog groter worden. Directeuren die ondernemertje wilden spelen met dikke salarissen en grote auto’s. Ik heb niets met die mentaliteit. We moeten voorbij het Gucci-kapitalisme waar het alleen gaat om duurder en groter.” Zijn ideaal, zo hield hij de aanwezigen voor, was de vorming van coöperatieve instellingen die kleinschalige initiatieven ontwikkelen met en voor mensen die het nodig hebben. Daarvoor mocht van hem een groot deel van de corporatievoorraad worden verkocht.

Amper een jaar later zou Fer Felder in opspraak komen vanwege betrokkenheid bij een dubieuze grondtransactie in Zeewolde. Namens De Key bereidde hij in 2005 de koop voor van tachtig hectare grond op de grens met Almere. Hij zou de Raad van Commissarissen niet hebben gemeld dat de grond via een tussenpersoon werd aangekocht. Deze tussenpersoon – zijn oude AM-baas Klaas de Ruiter – verdiende daar 3,2 miljoen aan. Een reden voor de woonstichting om hem vanwege opzettelijke misleiding te ontslaan. Felder erkende de schijn tegen zich te hebben, maar bestreed te vuur en te zwaard dat hij zichzelf of zijn oude baas zou hebben verrijkt. “Ik mag niet dood voor dat dit is rechtgezet,” zo verklaarde hij voorjaar 2011 in dagblad Trouw. Toen al was hij uitbehandeld. Een operatie hielp niet. Chemokuren werkten alleen levensverlengend.

In datzelfde jaar kwam hij met de corporatie tot een minnelijke schikking. Alle lopende juridische procedures en wederzijdse claims kwamen te vervallen. In datzelfde interview verklaarde hij ook nog zo graag lezingen te willen geven over de toekomst van de sociale woningbouw. Maar daartoe kreeg hij als besmet persoon niet meer de kans. (Bert Pots)

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.