Overslaan en naar de inhoud gaan

Miljardenschade in de bouw door stikstofcrisis

Image

De voortslepende stikstofcrisis heeft de Nederlandse economie inmiddels al voor 28 miljard aan schade bezorgd. Dat is althans de inschatting van Het Financieele Dagblad op basis van eigen onderzoek. De kosten komen vooral voor rekening van de bouw en industrie. De schade in de woningbouwsector zou 6 miljard bedragen. 

In mei 2019 vernietigde de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid. Sindsdien is de klad gekomen in de vergunningverlening voor projecten en stellen bedrijven vanwege de onzekerheid investeringen uit. Het FD heeft nu geprobeerd een inventarisatie te maken van alle projecten die als gevolg daarvan niet zijn gestart. De optelsom daarvan leidt in drie jaar tot het astronomische bedrag van 28 miljard euro, in dezelfde orde dus als het bedrag waarmee het kabinet de stikstofuitstoot door de landbouw wil halveren.

De meeste schade ligt evenwel tot op heden in de bouw, waarvan 8,5 miljard in gesneefde infrastructuurprojecten en 6 miljard als gevolg van haperende woningbouw. Die bedragen berekende het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op verzoek van het FD. ‘Het gaat hier om bruto effecten op de productie. Een deel van de vrijgekomen productiecapaciteit kan elders zijn ingezet', nuanceert EIB-directeur Taco van Hoek. Die kanttekening moet ook bij alle andere bedragen geplaatst. Daarbij is de vraag in welke mate er personeel voor handen zou zijn geweest om met alle geplande projecten te starten.

FD schat in dat de schade in de landbouwsector een kleine miljard bedraagt, met name vanwege vergunningaanvragen die niet kunnen worden behandeld.