Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw funderingslabel kan voor flinke waardedaling woning zorgen

Image
Vanaf juli volgend jaar gaan taxateurs een nieuw 'funderingslabel' meenemen in hun waardebepaling. Naar schatting zullen zo’n 250.000 huizen een hoog risicolabel E krijgen en daarmee een lagere taxatiewaarde. Dat kan voor woningeigenaren een onaangename verrassing betekenen. 
 
Het label komt uit de database rollen van Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Daarmee zou op pandniveau kunnen worden vastgesteld wat de risico’s op funderingsproblematiek zijn. Dat gebeurt aan de hand van dertien factoren, zoals hoogte-, grondwater- en funderingsgegevens. Bij elkaar geeft dat een indicatie van de funderingsrisico’s die een pand loopt. En ook van de herstelkosten die nodig zijn. 
Lage grondwaterstanden in combinatie met lange droogteperioden verhogen de risico's van paalrot en zorgen de laatste jaren voor een toename van verzakkingen van en scheuren in huizen. De uitzending Heel Holland Zakt van het programma De Monitor besteedde uitgebreid aandacht aan deze ontwikkeling. Volgens het programma dreigen maar liefst één miljoen woningen te verzakken. In de Metropoolregio Amsterdam zijn de funderingsproblemen het grootste in Zaanstad. NUL20 wijdde daar de afgelopen jaren een aantal artikelen aan (zie link). Maar ook in de hoofdstad zelf worden veelvuldig funderingen vernieuwd.

De database is openbaar. Op de site van Fundermaps (zie link) kan iedereen het funderingsrisico van elk huis bekijken. Bij een woning met Funderingsrisico B staat bijvoorbeeld de tekst: 
FUNDERINGSRISICO B
Er is een normaal voorkomend funderingsrisico. Er zijn indicaties van funderingsproblematiek, maar vooralsnog wordt voldaan aan de toetsingen voor funderingsschade.
Er komt geen droogstand van de fundering voor.
De grondwaterstand staat ca. 0.10 meter hoger dan het hoogstgelegen funderingshout. Dat is gunstig voor het behoud van de fundering.
Funderingstype: Houten paalfundering met betonoplanger.

 

Trefwoorden