Olij: "Geen sociale woningen meer bouwen"

01.11.10

Olij: "Geen sociale woningen meer bouwen"

In een ingezonden bijdrage aan in Het Parool van 1 november  beveelt oud PvdA-stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij aan de komende vier jaar geen sociale woningen  te bouwen. Hij wil tevens dat de gemeente de onverkoopbare nieuwbouw van de corporaties overneemt. Tenslotte raadt hij het college aan voorlopig een streep te zetten door  IJburg 2.

Olij bespeurt in de crisisaanpak van het huidige college "enige wankelmoedigheid". Olij: "Het lijkt er op dat men de kool en de geit wil sparen. Duidelijke keuzes worden niet gemaakt. Concrete voorstellen om de verkoop van woningen te stimuleren ontbreken. Dit laatste is noodzakelijk om ontwikkelaars en investeerders over de streep te trekken om weer te starten met de bouw van nieuwe woningen."

Olij  stelt voor vier jaar lang geen sociale woningbouw op te nemen in bouwplannen. Eerder toonde oud-wethouder Duco Stadig zich in een PvdA-werkgroep ook al voorstander van dit opmerkelijke voornemen. Volgens Stadig moet de stad momenteel blij zijn met elke woning die wordt gebouwd. Olij wijst er in zijn Parool-bijdrage op dat de sociale voorraad de komende jaren toch niet afneemt, omdat wordt afgezien van de sloop van duizenden sociale huurwoningen in de westelijke tuinsteden. Bovendien verkopen de corporaties duizenden woningen minder dan afgesproken. Olij: "Het resultaat is dus dat er over vier jaar meer sociale huurwoningen zijn in Amsterdam dan waarmee tot nu toe werd gerekend."
Het is volgens Olij voor corporatie én gemeente financieel aantrekkelijk om een raadsperiode geen sociale huurwoningen te bouwen. Daarbij gaat hij er van uit dat de bouw van (middel)dure huur en koopwoningen wel van de grond komt, anders realiseert de gemeente nog geen extra grondinkomsten.

Vangnet BV

Tevens haalt hij een oude idee van hem uit 2003 van stal: de Vangnet BV. Olij wil de patstelling op de kopersmarkt doorbreken door de gemeente de honderden nieuwe onverkochte woningen van de corporaties over te laten nemen. De Vangnet BV verhuurt deze vervolgens tot er beter tijden aanbreken. De renteverliezen moet de gemeente dan maar voor lief nemen. Bovendien vallen die volgens Olij - in een latere toelichting aan NUL20 - wel mee: "De gemeente heeft een enorme buffer en kan daarom veel goedkoper lenen dan corporaties. Stel dat de gemeente voor iets van 3 procent leent. Bij een woning van 3 ton heb je dan 9000 euro rentelasten per jaar. Bij een huur van 800 in de maand kom je dan uit de directe kosten."

Met zo'n Vangnet BV sla je volgens Olij twee vliegen in één klap: De corporatie is bevrijd van een enorme schuldenlast en kan weer investeren en er komen in één keer honderden huurwoningen met een huur van circa € 800 per maand beschikbaar. Een segment waar veel vraag naar is." Olij wil bovendien dat de corporaties nu eindelijk werk gaan maken van MGE-constructies als Koopgarant. 

Tenslotte raadt Olij het college te stoppen met IJburg 2 en Zeeburgereiland wel te bebouwen. Het college houdt nog de optie open toch te beginnen met een deel van IJburg II en laat Zeeburgereiland grotendeels braak liggen. Volgens Olij een onverstandige keuze. "Met het plannen maken en bouwrijp maken van het Zeeburgereiland zijn al miljoenen euro’s gemoeid. Nu niet gaan bouwen betekent jaarlijks tonnen, als het geen miljoenen zijn, aan renteverliezen voor misschien wel tien jaar."

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS