Overslaan en naar de inhoud gaan

Ook Zeeburgereiland krijgt startblok

Image

In 2021 moeten 250 tijdelijke woningen voor jonge Amsterdammers onder de naam Startblok Zeeburg op het huidige P+R-terrein Zeeburg II komen. Volgens bekend recept is de helft bestemd voor statushouders en de andere helft voor starters: studenten en jongeren.

Opvallend is dat voor het studenten- en jongeren gedeelte van Startblok Zeeburg gekeken wordt of er leraren en werknemers uit andere maatschappelijke sectoren zoals jeugdzorg, zorg en kinderopvang kunnen worden gehuisvest. Wethouder Laurens Ivens stelt namens het college voor om voorrang voor deze beroepsgroepen mogelijk te maken bij de herziening van de huisvestingsverordening per 1 januari 2020.

De woningen van Startblok Zeeburg zijn voor minimaal vijftig procent beschikbaar voor studenten en jongeren. Het project moet daarmee bijdragen aan de uitvoering van het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat er tenminste 10.500 woningen voor deze doelgroepen gebouwd. Het tekort aan studentenhuisvesting is op dit moment tussen de 5.500 en de 11.000. En het tekort aan jongerenhuisvesting wordt geraamd tussen de 8.800 tot 21.000. Startblok Zeeburg draagt daarnaast bij aan de opgave om kwetsbare groepen onderdak te bieden in de stad. Met het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen is in 2015 besloten 5.400 extra woningen voor deze groepen te bouwen.

De 250 tijdelijke woningen van het Startblok Zeeburg komen op een gedeelte van het huidige P+R Zeeburg II terrein. De 265 parkeerplaatsen die hierdoor verdwijnen, wil de gemeente verplaatsen naar het P+R terrein achter het Shell Tankstation Kriterion, eveneens op het Zeeburgereiland.

In de komende tijd wordt het plan voor de woningen en de verplaatsing van de parkeerplaatsen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de 250 bewoners van het Startblok Zeeburg in het eerste kwartaal van 2021 de sleutel van hun woningen kunnen krijgen.