Overslaan en naar de inhoud gaan
Voor diversiteit in de stad

Gesproken blog PakhuisNul20,  22 september 2014 door Leon Bobbe. De nieuwe directievoorzitter van De Key maakte van de gelegenheid gebruik om een nieuw mission statement voor te poneren: De Key gaat de nadruk leggen op huisvesting starters en studenten binnen en langs de ring.

De opinie van


Als kersverse corporatiebestuurder in Amsterdam vraag ik mij elke dag af welke rol De Key kan spelen in die steeds maar veranderende wereld. Door de schandalen in de corporatiesector vinden sommigen het vooral van belang dat corporaties stil blijven zitten. Velen roepen obligaat of luidkeels: ‘ga terug naar je kerntaak’! Dan kan natuurlijk, maar wat is nu die kerntaak? En betekent dat echt dat we stil moeten blijven zitten? Ik zou het vraagstuk willen omkeren. Stel dat stil zitten nu niet de logische stap voor een corporatie is, maar dat ze juist vernieuwing en verandering moet initiëren en ondersteunen? Hoe zou het werk van De Key er dan uit kunnen zien?

Nu heb ik geleerd dat een organisatie voor het organiseren van vernieuwing haar eigen historie – en hetgeen waarmee zij zich onderscheidt – niet moet weggooien maar juist op een eigentijdse en gefocuste manier moet inzetten. Wat zou dat voor De Key betekenen?

De Key onderscheidt zich in de eerste plaats door jaarlijks in hoofdzaak veel jonge starters op de Amsterdamse woningmarkt – waaronder veel studenten - aan woonruimte te helpen. Jaarlijks wordt 75% van onze contracten met starters afgesloten.
Wat verder opvalt, is dat de woningen van De Key vooral binnen en langs de Amsterdamse ring (A10) staan.

Die onderscheidende doelgroep en de centrale ligging van onze woningen, zijn van belang bij actuele discussies over in de Amsterdamse woningmarkt. Jongeren moeten lang op een woning wachten en zijn ondervertegenwoordigd in het corporatiebezit. En dat terwijl jongeren van zo’n belang zijn voor de stad. En wat de ligging van onze woningen betreft, wordt vaak de vrees uitgesproken dat er binnen de ring te veel sociale huurwoningen verloren gaan. Het antwoord van De Key daarop kan bestaan uit twee zaken. De Key gaat zich nog meer te richten op starters. En zij concentreert haar investeringen in woonruimte binnen of langs de ring (A10).

De Key richt zich steeds meer op starters op de Amsterdamse woningmarkt.  In Amsterdam bouwt De Key uitsluitend langs en binnen de ring (A10).

Wat kenmerkt De Key nog meer? In een viertal delen van de stad bezit De Key relatief veel woningen. Daar hebben wij ook buurtkantoortjes. Dicht bij onze huurders om hen snel van dienst te zijn. Wij zien dat de samenleving meer vraagt om maatwerk in dienstverlening en meer ruimte om het wonen zelf vorm te kunnen geven. Maar ook dat mensen meer eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven. Op deze ontwikkelingen kan De Key inspelen. In de toekomst moet het gaan om meer maatwerk, minder systeemwereld. Om het geloof in de talenten van mensen. Om ruimte voor de professionaliteit van onze medewerkers. Om het gesprek met bewoners over wat ze zelf willen, maar ook wat ze zelf kunnen. Kortom dienstverlening die past bij deze tijd.

De Key biedt bewoners en medewerkers ruimte voor maatwerk, persoonlijk initiatief en eigen verantwoordelijkheid.

Waar liggen de roots van De Key eigenlijk? Anderhalve eeuw historie geven vooral een beeld van emancipatoire idealen, strijdbaarheid en solidariteit. Soms op het activistische af waarbij behoud van de stad en initiatieven voor andere leef- en woonvormen actief werden ondersteund. Daarom bezit De Key mooie woningen. Heeft ze veel woningcomplexen met woongroepen. En is de Key als corporatie de grootste investeerder van Nederland in zelfbouw. In dit soort zaken kan De Key nog beter worden. Laat De Key nog meer kennis en geld investeren in nieuwe leef- en eigendomsvormen. Niet het instituut De Key moet centraal staan maar de dienstbaarheid aan de gemeenschappen waarin zij werkzaam is.

De Key faciliteert bewoners en burgerinitiatieven bij het realiseren van nieuwe leef- en eigendomsvormen.

Maar waarom zou De Key dit allemaal willen? Alleen maar omdat we ons op deze gebieden nu ook al onderscheiden? Nee, het gaat om meer. We willen dit omdat De Key een echte Amsterdamse corporatie is, en zich verbonden voelt met deze bijzondere stad. Amsterdam is een stad van vele culturen, etniciteiten, religies en sociaal-economische verscheidenheid. Juist die diversiteit in levensstijlen geeft Amsterdam haar sociale en economische vitaliteit en maakt haar tot een bruisende, internationaal georiënteerde stad en vervult zij een roltrapfunctie voor veel mensen. Mensen maken de stad en de stad maakt de mensen.
Het ideaal van velen bij De Key is een diverse stad waarin alle Amsterdammers zich kunnen herkennen en thuis voelen en waar iedereen de kans krijgt zijn talenten te ontplooien. Dan wordt het potentieel van de stad ten volle benut. Met onze onderscheidende kwaliteiten kunnen wij daar onze bijdrage aan leveren.

De Key draagt bij aan de diversiteit van Amsterdam.

In een paar minuten heb ik een koers geschetst die voor De Key kan gaan gelden. Maar hoe denken anderen hier nu over? Dat moet nog blijken. In- en extern zijn veel gesprekken gevoerd, maatschappelijke ontwikkelingen zijn geanalyseerd, ervaringen in ons werk zijn uitgewisseld en onze kwaliteiten zijn onder de loep genomen. Over wat ik nu slechts in een notendop heb gepresenteerd gaan we de komende maanden in gesprek met huurdersorganisaties, de politiek, maatschappelijke organisaties en de vernieuwers van Amsterdam. Wij horen graag of zij de richting waarin De Key denkt, kunnen steunen. Als die gesprekken zijn gevoerd, hoort u weer van ons.

Trefwoorden

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol type start> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.