Overslaan en naar de inhoud gaan
ColumnDe opinie van: Ruud Fiere
Wat is de grootste uitdaging als we het over het woningtekort hebben? Vaak genoemd is het groeiend aantal ouderen in onze samenleving, reden voor de gemeente Amsterdam om met bouwplannen en geld te komen. Dat is prijzenswaardig, maar laten we vooral inzetten op meer maatwerk en bewoners op leeftijd meer ruimte geven om hun eigen omgeving vorm te geven.
ColumnDe opinie van: Léon Bobbe
Gefascineerd volgde ik vorige maand het voor Nederland zo succesvolle EK-atletiek. Vooral bij de hardloopnummers zat ik op het puntje van mijn stoel. Dit omdat tot aan de finish lopers kunnen vallen, estafettestokjes kwijtraken of lopers elkaar van de baan lopen. Niet zó bloedstollend, maar toch ook spannend, was voor mij de totstandkoming van de Aedesvisie. Zijdelings was ik hierbij betrokken. Ik proefde de ambities en de dilemma’s. Het was vooral de vraag welk woord of beeld heelhuids de eindstreep zou halen.
ColumnDe opinie van: Kasper Baggerman
‘Hugo de Jonge kan opgelucht ademhalen.’ Dat is de kern van menige reactie op de woonplannen in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, want dat zou een voortzetting zijn van de door de minister ingezette koers. Maar er zijn ogenschijnlijk kleine verschillen die grote gevolgen hebben voor de bouw van sociale huur.
ColumnDe opinie van: Mirthe Biemans
“Er zijn mensen die er niet toe in staat zijn en een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Dit kunnen we hun buren en henzelf niet aandoen. We moeten dringend opnieuw kijken wat het recht op wonen voor deze mensen en de buren van deze mensen betekent.”
ColumnDe opinie van: Ruud Fiere
"Wie aan zichzelf – en liever nog, aan onze samenleving – wil werken, laat de wilde natuur in de Ardennen voor wat het is en ontwikkel leiderschapskwaliteiten door in de buurt aan de slag te gaan. Je krijgt er geen certificaat voor maar je empathische vermogen groeit." Aldus Ruud Fiere in zijn nieuwste column.
ColumnDe opinie van: Léon Bobbe
‘Corporaties zetten zichzelf centraal en nooit de bewoner.’ Het klonk als een oerkreet die mij op LinkedIn werd toegeworpen. De eerste neiging is ontkennen: lees nou al die missies van corporaties, kijk naar alle onderzoeken en klantenpanels, inspraak is aan de orde van de dag. En kijk eens naar de Aedes Benchmark. Daarin lezen we dat bij corporaties ‘het huurdersoordeel over de dienstverlening al jaren op hetzelfde hoge niveau is’. Mooi toch, zou je zeggen, steeds staat bij corporaties de bewoner centraal!
ColumnDe opinie van: Kasper Baggerman
Ja, de regulering van middenhuur is niet perfect. Ja, de wet zal het woningaanbod verminderen. Tot zover is Kasper Baggerman het eens met critici op de Wet betaalbare huur. Maar opperopponenten BBB en VVD komen vervolgens met verdomd weinig alternatieven op de proppen, constateert hij. En ingrepen die de klap kunnen opvangen, worden steevast door juist deze partijen gedwarsboomd.
ColumnDe opinie van: Mirthe Biemans
We mogen best wat vaker toegeven dat iemand anders het beter ziet. Regelmatig wordt ik met mijn neus op het feit gedrukt dat bewoners het vaak beter zien dan professionals. Of dat een overtuiging die ik had, onterecht was. Zo ook die over wooncoöperaties.
ColumnDe opinie van: Ruud Fiere
Wie passende woonruimte in de stad zoekt staat voor een forse uitdaging. Maar voor mensen met een beperking is de opgave nog een stuk ingewikkelder, zo maakt columnist Ruud Fiere duidelijk. Hij vindt dat er op korte termijn meer aandacht moet komen voor deze groep. Dat betekent: meer passende woningen en een beter afgestemde leefomgeving.
ColumnDe opinie van: Léon Bobbe
Social Enterprises willen altijd ‘impact maken’. Wie ‘impact wil maken’, wil doorgaans de wereld verbeteren. ‘Impact’ is het woord dat social enterprises gebruiken en het is de boodschap die ze uitdragen. Dit in tegenstelling tot corporaties, die vooral vertellen welk product of dienst ze bieden. Ik ken geen corporatie die zegt dat ze ‘impact wil maken’. Terwijl corporaties in wezen ook social enterprises zijn.
ColumnDe opinie van: Kasper Baggerman
Dat de Wet betaalbare huur van woonminister Hugo de Jonge door zowel marktpartijen als woonactivisten wordt aangevallen, viel te verwachten. Het lijkt daadkrachtig beleid, maar is puntje bij paaltje exemplarisch voor een kabinet dat geen fundamentele keuzes maakt.
ColumnDe opinie van: Ir. Noortje van Kleef, bestuurder Energiecoöperatie Ecostroom
De energiecoöperatie GWL Ecostroom wil gemengde VvE's elders in de hoofdstad graag ondersteunen bij het aanleggen van zonnedaken, maar merkt dat initiatieven stranden vaak op blokkades van woningbouwcorporaties. Maar niet altijd. Zo trok de Alliantie bij een complex bij het Flevopark zijn aanvankelijke bezwaren in werkte mee.  Op 21 april werd het project geopend door wethouder Van Doorninck. Bestuurder Noortje van Kleef van Ecostroom roept andere corporaties op ook over te schakelen op een CAN DO-benadering. 
ColumnDe opinie van: Jan Kok
Als het om wonen gaat is het verschil tussen links en rechts in Amsterdam groot, schrijven Harry Bleeker, René Hesse en Jan Kok in deze opinie-bijdrage. Zij komen tot hun conclusie na vergelijking van de woonparagrafen van tien politieke partijen die deelnemen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen (met medewerking van Jonneke Bekkenkamp).
ColumnDe opinie van: Paulus Jansen
De maximale huur in de sociale sector en in het middensegment moet afhankelijk zijn van de grootte van de woning, meent Paulus Jansen, oud-directeur van de Woonbond. Ook is hij voorstander van een wettelijke norm voor het minimaal aantal m2 vloeroppervlak.
ColumnDe opinie van: Wike Wilbrink
Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.
ColumnDe opinie van: Léon Bobbe
Volgens een recente studie is er in Noord-Holland in het oppervlaktewater voldoende warmte aanwezig om bijna alle gebouwen duurzaam te verwarmen. Volgens bestuurder Leon Bobbe van De Key is dat genoeg reden de Amsterdamse warmtestrategie tegen het licht te houden.
ColumnDe opinie van: Jos van der Lans
De volkshuisvesting is gebouwd op onderlinge solidariteit, maar woningcorporaties kennen geen vanzelfsprekende verbondenheid meer met huurders die door pech niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, constateert Jos van der Lans. De vorming van een solidariteitsfonds voor steun aan huurders in problemen kan iets van dat oude fundament terugbrengen.
ColumnDe opinie van: Marijn Buikema (Eigen Haard)
De verduurzaming van sociale huurwoningen loopt te vaak vast op de wettelijke eis dat zeventig procent van de huurders moet instemmen met het project. Verlaag dat percentage naar vijftig, zegt corporatiemedewerker Marijn Buikema.
ColumnDe opinie van: Laurens Ivens
Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) riep de gemeente Amsterdam op om alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur. Het voorstel van de gemeente om vakantieverhuur per 1 juli in drie wijken te verbieden vindt de belangenorganisatie van huurders onvoldoende. Volgens wethouder Ivens maakt de huidige wetgeving een totaalverbod onmogelijk.
ColumnDe opinie van: Eef Meijerman
Het systeem voor de woonruimteverdeling in de regio Amsterdam gaat op de schop. Althans daar koersen de betrokken vijftien gemeenten en woningcorporaties op aan. De herziening moet leiden tot betere kansen voor starters en spoedzoekers. Eef Meijerman schetst in deze op persoonlijke titel geschreven bijdrage zijn alternatief: een marktplaats waarop woningen per opbod worden geveild.
ColumnDe opinie van: Maurits Klaren
Na een eeuw van betrekkelijke rust en stabiliteit heeft de liberalisatie van de regelgeving in de wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningen in korte tijd tot een enorme bouwwoede geleid, vooral in de buurten die in de periode 1880-1920 gebouwd zijn. Deze buurten, grote delen van Oud-West en Oud-Zuid, zijn min of meer vogelvrij verklaard. De bouwwoede slaat niet alleen op de talloze bouwactiviteiten maar ook en vooral op de woede onder bewoners die hiervan het slachtoffer zijn. Hierbij de noodkreet van initiatiefgroepen in Oud-West en Oud-Zuid
ColumnDe opinie van: Tom Leenders - Bouwe Olij
In Amsterdam zijn 60.000 betaalbare huurwoningen in particulier bezit. Deze woningen hebben een huur onder de €710,68 per maand. Steeds meer komen deze woningen in de vrije sector terecht. Dat betekent een hoge huur, omdat de verhuurder kan vragen wat de gek er voor geeft. Een woning kan in de vrije sector komen, wanneer deze tenminste 141 punten heeft volgens het woningwaarderingsstelsel. Wat staat Amsterdam en andere steden te wachten? De betaalbare particuliere huurvoorraad verdwijnt en komt nooit meer terug. Hoe kan dat?
ColumnDe opinie van: Nico Papineau Salm en Lars Voskuil
Wanneer binnenstedelijk bouwen echt niet lukt waar de behoefte wel groot is, moet wat de PvdA betreft bouwen in beperkte mate ook buiten het verstedelijkte gebied mogelijk zijn. De aantasting van het groen kan echter nooit de eerste, makkelijke keuze zijn, betoogt de PvdA Statenfractie. Niet in de verleiding trappen dus om de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' ruim te interpreteren.
ColumnDe opinie van: Wouter Veldhuis
Rijksbouwmeester Floris Alkemade wil wederom radicale ingrepen in de naoorlogse stad: daar zou vereenzaming op de loer liggen. Op het moment dat maatschappelijke veranderingen aangegrepen worden om grootschalig in te grijpen krijg ik argwaan.
ColumnDe opinie van: Peter Boelhouwer, Karel Schiffer
Het woonbeleid is wankelende pilaar van verzorgingsstaat geworden. Het volgende kabinet moet het woonbeleid fundamenteel hervormen, aldus hoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft) en zelfstandig adviseur Karel Schiffer in een essay in opdracht van de NVB.