Oplevering eerste klimaatneutrale wijk in Nederland

25.03.14
Oplevering eerste klimaatneutrale wijk in Nederland
update 28 maart
Stadstuin Overtoom in Amsterdam Nieuw-West moet de eerste klimaatneutrale wijk in Nederland worden. De eerste 155 woningen zijn op 27 maart officieel opgeleverd, maar de meeste bewoners zijn er al eerder ingetrokken. De meerkosten van de energiezuinige bouw worden volgens opdrachtgever Eigen Haard terugverdiend door intensieve ketensamenwerking met de sloper en bouwende partijen. Stadstuin Overtoom is onderdeel van de stedelijke vernieuwingsopgave in stadsdeel Nieuw West. 
 
De twee opgeleverde complexen bevatten 132 sociale huurwoningen en 22 vrijesector huurwoningen. In Overtoomse Veld-Zuid ontwikkelen Eigen Haard, bouwer ERA Contour, architect KOW en sloper Oranje 470 woningen in zes woonblokken met appartementen en eengezinswoningen voor de verhuur en verkoop. De woonblokken liggen in een autovrije stadstuin met een eigen gezamenlijke binnentuin. Het eerstvolgende complex dat wordt gebouwd bestaat uitsluitend uit koopwoningen. Directeur Zakelijke markten Chrétien Mommers van Eigen Haard is optimistisch over de verkoopkansen: "We bouwen het complex in fasen. Ik maak me geen enkele zorg over de verkoopbaarheid." 
 
Stadstuin Overtoom wordt gerealiseerd volgens een vernieuwend sloopnieuwbouw concept dat de naam Co-Green draagt. ‘Co’ staat voor gelijkwaardige partners en een open boekhouding. ‘Green’ staat voor het samen realiseren van duurzame, comfortabele en milieuvriendelijke woningen met lage energielasten.
 
“Dat ‘samen’ vormt de sleutel voor succes”, aldus projectleider Jurgen van de Laarschot van Eigen Haard: “Bij Co-Green stemmen de verschillende partijen werkzaamheden op elkaar af. Alleen al door een goede afstemming, kunnen we de kosten flink drukken. En daarmee compenseren we de hogere kosten die klimaatneutraal bouwen met zich meebrengt.”
 
Voorlichting is volgens Van de Laarschot ook belangrijk: “Wij bouwen energiezuinige woningen. Maar dan is het wel noodzaak dat bewoners weten hoe ze daarmee om moeten gaan, anders bereiken we ons doel nog niet. Zo werken tochtblokkers en dikke tapijten contraproductief. Als huurders de sleutel krijgen, trekt een collega van me tijd uit om alles goed uit te leggen." Bovendien leidt de woningcorporatie een aantal bewoners op tot 'energiecoach'.
 
De woningen hebben zonnecollectoren, een automatisch ventilatiesysteem, vloerverwarming en -koeling. Veel sloopmateriaal van de oude portiekflats is hergebruikt.

Info: www.stadstuinovertoom.nl

Bekijk ook:
Video: Stadstuin Overtoom (Aanbouw, 11-10-2013) 

Klimaatneutraal voor dezelfde prijs (NUL20, maart 2011)
Co-Green: klimaatneutraal én kostendekkend bouwen (NUL20, 20-09-2010)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.