Oplevering eerste klimaatneutrale wijk in Nederland

25.03.14
Oplevering eerste klimaatneutrale wijk in Nederland
update 28 maart
Stadstuin Overtoom in Amsterdam Nieuw-West moet de eerste klimaatneutrale wijk in Nederland worden. De eerste 155 woningen zijn op 27 maart officieel opgeleverd, maar de meeste bewoners zijn er al eerder ingetrokken. De meerkosten van de energiezuinige bouw worden volgens opdrachtgever Eigen Haard terugverdiend door intensieve ketensamenwerking met de sloper en bouwende partijen. Stadstuin Overtoom is onderdeel van de stedelijke vernieuwingsopgave in stadsdeel Nieuw West. 
 
De twee opgeleverde complexen bevatten 132 sociale huurwoningen en 22 vrijesector huurwoningen. In Overtoomse Veld-Zuid ontwikkelen Eigen Haard, bouwer ERA Contour, architect KOW en sloper Oranje 470 woningen in zes woonblokken met appartementen en eengezinswoningen voor de verhuur en verkoop. De woonblokken liggen in een autovrije stadstuin met een eigen gezamenlijke binnentuin. Het eerstvolgende complex dat wordt gebouwd bestaat uitsluitend uit koopwoningen. Directeur Zakelijke markten Chrétien Mommers van Eigen Haard is optimistisch over de verkoopkansen: "We bouwen het complex in fasen. Ik maak me geen enkele zorg over de verkoopbaarheid." 
 
Stadstuin Overtoom wordt gerealiseerd volgens een vernieuwend sloopnieuwbouw concept dat de naam Co-Green draagt. ‘Co’ staat voor gelijkwaardige partners en een open boekhouding. ‘Green’ staat voor het samen realiseren van duurzame, comfortabele en milieuvriendelijke woningen met lage energielasten.
 
“Dat ‘samen’ vormt de sleutel voor succes”, aldus projectleider Jurgen van de Laarschot van Eigen Haard: “Bij Co-Green stemmen de verschillende partijen werkzaamheden op elkaar af. Alleen al door een goede afstemming, kunnen we de kosten flink drukken. En daarmee compenseren we de hogere kosten die klimaatneutraal bouwen met zich meebrengt.”
 
Voorlichting is volgens Van de Laarschot ook belangrijk: “Wij bouwen energiezuinige woningen. Maar dan is het wel noodzaak dat bewoners weten hoe ze daarmee om moeten gaan, anders bereiken we ons doel nog niet. Zo werken tochtblokkers en dikke tapijten contraproductief. Als huurders de sleutel krijgen, trekt een collega van me tijd uit om alles goed uit te leggen." Bovendien leidt de woningcorporatie een aantal bewoners op tot 'energiecoach'.
 
De woningen hebben zonnecollectoren, een automatisch ventilatiesysteem, vloerverwarming en -koeling. Veel sloopmateriaal van de oude portiekflats is hergebruikt.

Info: www.stadstuinovertoom.nl

Bekijk ook:
Video: Stadstuin Overtoom (Aanbouw, 11-10-2013) 

Klimaatneutraal voor dezelfde prijs (NUL20, maart 2011)
Co-Green: klimaatneutraal én kostendekkend bouwen (NUL20, 20-09-2010)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS