Oplevering eerste klimaatneutrale wijk in Nederland

25.03.14
Oplevering eerste klimaatneutrale wijk in Nederland
update 28 maart
Stadstuin Overtoom in Amsterdam Nieuw-West moet de eerste klimaatneutrale wijk in Nederland worden. De eerste 155 woningen zijn op 27 maart officieel opgeleverd, maar de meeste bewoners zijn er al eerder ingetrokken. De meerkosten van de energiezuinige bouw worden volgens opdrachtgever Eigen Haard terugverdiend door intensieve ketensamenwerking met de sloper en bouwende partijen. Stadstuin Overtoom is onderdeel van de stedelijke vernieuwingsopgave in stadsdeel Nieuw West. 
 
De twee opgeleverde complexen bevatten 132 sociale huurwoningen en 22 vrijesector huurwoningen. In Overtoomse Veld-Zuid ontwikkelen Eigen Haard, bouwer ERA Contour, architect KOW en sloper Oranje 470 woningen in zes woonblokken met appartementen en eengezinswoningen voor de verhuur en verkoop. De woonblokken liggen in een autovrije stadstuin met een eigen gezamenlijke binnentuin. Het eerstvolgende complex dat wordt gebouwd bestaat uitsluitend uit koopwoningen. Directeur Zakelijke markten Chrétien Mommers van Eigen Haard is optimistisch over de verkoopkansen: "We bouwen het complex in fasen. Ik maak me geen enkele zorg over de verkoopbaarheid." 
 
Stadstuin Overtoom wordt gerealiseerd volgens een vernieuwend sloopnieuwbouw concept dat de naam Co-Green draagt. ‘Co’ staat voor gelijkwaardige partners en een open boekhouding. ‘Green’ staat voor het samen realiseren van duurzame, comfortabele en milieuvriendelijke woningen met lage energielasten.
 
“Dat ‘samen’ vormt de sleutel voor succes”, aldus projectleider Jurgen van de Laarschot van Eigen Haard: “Bij Co-Green stemmen de verschillende partijen werkzaamheden op elkaar af. Alleen al door een goede afstemming, kunnen we de kosten flink drukken. En daarmee compenseren we de hogere kosten die klimaatneutraal bouwen met zich meebrengt.”
 
Voorlichting is volgens Van de Laarschot ook belangrijk: “Wij bouwen energiezuinige woningen. Maar dan is het wel noodzaak dat bewoners weten hoe ze daarmee om moeten gaan, anders bereiken we ons doel nog niet. Zo werken tochtblokkers en dikke tapijten contraproductief. Als huurders de sleutel krijgen, trekt een collega van me tijd uit om alles goed uit te leggen." Bovendien leidt de woningcorporatie een aantal bewoners op tot 'energiecoach'.
 
De woningen hebben zonnecollectoren, een automatisch ventilatiesysteem, vloerverwarming en -koeling. Veel sloopmateriaal van de oude portiekflats is hergebruikt.

Info: www.stadstuinovertoom.nl

Bekijk ook:
Video: Stadstuin Overtoom (Aanbouw, 11-10-2013) 

Klimaatneutraal voor dezelfde prijs (NUL20, maart 2011)
Co-Green: klimaatneutraal én kostendekkend bouwen (NUL20, 20-09-2010)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.