Piek in Amsterdamse bouwproductie krijgt in 2016 geen vervolg

15.12.16
Piek in Amsterdamse bouwproductie krijgt in 2016 geen vervolg

In Amsterdam zijn dit jaar 5.705 woningen in aanbouw genomen. Voor het derde jaar op rij wordt de bouwambitie van 5.000 woningen uit het coalitieakkoord ruimschoots gehaald, maar na het piekjaar 2015 is wel sprake van een flinke terugval. Vooral het aandeel studenten- en jongerenwoningen nam sterk af. Ook werden weinig reguliere sociale huurwoningen in aanbouw genomen. Overigens worden onzelfstandige en tijdelijke woningen niet meegeteld. Zo werden 782 tijdelijke woningen en 198 onzelfstandige woningen in aanbouw genomen en voor een groot deel ook al opgeleverd. Daarbij hoort het Startblok in Riekerhaven.

Amsterdam bouwt woningen voor alle bevolkingsgroepen: sociale huur-, jongeren- en studentenwoningen, middeldure huur-, dure huur- en koopwoningen. In 2016 zijn er in totaal 1.319 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Daarmee is voor het tweede jaar op rij met de bouw van een recordaantal middeldure huurwoningen gestart. Daarnaast is begonnen met de bouw van 634 dure huurwoningen. Er zijn 2.301 koopwoningen in aanbouw genomen waarvan 454 zelfbouw. Ook is dit jaar gestart met de bouw van 1.451 sociale huurwoningen, waarvan 745 jongeren- en studentenwoningen en 706 reguliere sociale huurwoningen. Bovenop de 1.451 reguliere sociale huurwoningen zijn 782 tijdelijke woningen in de sociale huur gestart.

Wethouder Ivens is teleurgesteld over de geringe productie van de woningcorporaties, een derde van 2015 (toen 2021). "Dat is slecht voor de betaalbaarheid van de stad. Daarnaast hebben we hogere ambities vastgesteld en daar wil ik ze graag aan houden." Een belangrijke reden voor het geringe aantal is een kortingsregeling op de verhuurderheffing die vanaf 2017 geldt. Daardoor hebben corporaties de startdatum van een aantal projecten doorgeschoven naar volgend jaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor Ymere in het project Houthaven.
In 2014 werden 5.203 woningen in aanbouw genomen; 2015 was een topjaar met 8.376 woningen.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS