Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad Amsterdam neemt PvdA-plan tegen leegstand aan

Raad Amsterdam neemt PvdA-plan tegen leegstand aan

Nauwelijks een week nadat de wethouders Ossel van Van Poelgeest plannen voor de aanpak van leegstand ontvouwden, gaat de gemeenteraad van Amsterdam akkoord met aanvullende voorstellen van de PvdA om het ombouwen van lege kantoren te bespoedigen. De voorstellen liggen overigens grotendeels in lijn met de voorgestelde aanpak van het college.

PvdA-raadslid Michiel Mulder lanceerde in maart 2010 17 aanbevelingen om de leegstand te bestrijden. Een deel van deze maatregelen zijn overgenomen door het college van B&W, zoals de invoering van een leegstandverordening. Hierin is een meldingsplicht opgenomen voor leegstaande kantoren en een acceptatieplicht van door de gemeente aangedragen huurders. Met het raadsbesluit van 26 januari worden ook de andere voorstellen van destijds gemeentelijke beleid.

Mulder: "We stellen alleen nog maar de minimaal door het rijk getelde eisen. We zetten alle juridische middelen die we hebben in om ombouw mogelijk te maken." Hij wil ook ook welstandcriteria versoepelen in kantoorgebieden met veel leegstand, zoals Sloterdijk en Amstel III. Ook het tijdelijk geschikt maken voor bewoning moet mogelijk worden. In het op te stellen keurmerk voor leegstandsbeheerders (anti-kraak) wil de PvdA opnemen dat tenminste 70 procent van een kantoorpand zinvol wordt gebruikt. Bij uitgifte van nieuwe bouwlocaties moet de beoogde afnemer "een inspanning leveren voor het ombouwen van bestaande leegstaande kantoorruimte."

Het in gebruik nemen van leegstaand kantoorpanden mag ook niet meer mogen worden belemmerd door het niet mee kunnen nemen van de parkeernorm van de huidige locatie van gebruiker

Bron
Gemeente Amsterdam