Regio Amsterdam maakt afspraken om meer hout in woningbouw te gebruiken

15.10.2021
Image

Overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben vandaag tijdens de ijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Een van die afspraken betreft het gebruik van meer hout in de woningbouw. De MRA-gemeenten hebben in de Green Deal Houtbouw afgesproken vanaf 2025 alle nieuwbouw voor minimaal 20 procent met hout en biobased materialen uit te voeren. Behalve in het aanwijzen van locaties hiervoor wordt geïnvesteerd in het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis op dit gebied.

Op 21 oktober zullen verschillende marktpartijen en kennisinstellingen zich hierbij aansluiten. Alle aangesloten partijen zetten zich in om vanaf volgend jaar minimaal één project in houtbouw te realiseren en toe te werken naar die 20 procent. In de Zaanstreek en Waterland ziet men kansen de houtbouw van voorheen weer te laten floreren. "Het zit in ons DNA,” aldus wethouder Songül Mutluer van Zaanstad: “Zaanstad is bij uitstek de plek waar we meer met houtbouw kunnen doen." Zaandam onderzoekt de mogelijkheden van houtbouw op verschillende locaties, waaronder het Hembrugterrein, Westzanerwerf en de Eilanden van Hain in Krommenie.

Ook technische opleiders in de regio zien kansen om van Zaanstad weer de houtbouwstad te maken die zij van oudsher was. Regio College en Bouwmensen KZW (beide onderdeel van Techlands) ontwikkelen een opleiding voor technicus hout en restauratie en een opleiding tot prefab monteur. De twee opleiders bereiden jongeren en werkzoekenden voor op een toekomst in de houtbouw.

Trefwoorden