Reserve Vereveningsfonds stijgt naar 169 miljoen euro

19.02.15
Reserve Vereveningsfonds stijgt naar 169 miljoen euro

De gemeente Amsterdam heeft in 2014 voor in totaal 288 miljoen euro aan bouwgrond uitgegeven. Hiervan heeft 151 miljoen euro betrekking op grond voor woningbouw, 85 miljoen euro betreft andere functies zoals winkels, hotels en bedrijfsruimten en 52 miljoen euro is grond ten behoeve van kantoren. De inkomsten uit gronduitgifte zijn weer gestegen tot een niveau dat voor het laatst voor de crisis in 2008 werd behaald. De gemeente Amsterdam verrekent in het Vereveningsfonds de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling. De stijgende gronduitgifte pakt gunstig uit voor het Vereveningsfonds. De reserve stijgt van 103 miljoen naar 169 miljoen. Door gronduitgifte vloeide 183 miljoen naar het fonds. Tegelijkertijd werd vorig jaar 111 miljoen euro geïnvesteerd. Volgens wethouder Van der Burg van Grondzaken laat de stijgende reservepositie zien, dat Amsterdam goed herstelt van de economische crisis. Het college stelt uit het Vereveningsfonds 138 miljoen euro beschikbaar voor de versnelde ontwikkeling van nieuwe locaties. Het geld zal worden besteed aan het eerder op de markt brengen van meer kavels voor woningbouw, zodat er de komende jaren meer woningen gebouwd kunnen worden om aan de grote vraag te kunnen voldoen.” Buiten het Vereveningsfonds kent de gemeente nog 100 miljoen euro aan grondopbrengsten aan de Zuidas. De stadsdelen hebben voor 20 miljoen euro aan grond uitgegeven.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS