Rochdale en Eigen Haard verbeteren 700 woningen in Amsterdam-Oost

30.12.15
Rochdale en Eigen Haard verbeteren 700 woningen in Amsterdam-Oost

Rochdale en Eigen Haard investeren tien miljoen subsidie uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting in verbetering van bijna zevenhonderd woningen in Amsterdam-Oost.

In de wijk Jeruzalem gaat Rochdale met het geld de renovatie van 310 woningen in vijf woonblokken twee jaar versnellen. Er wordt met name gewerkt aan betere woningisolatie. Oplevering is voorzien in 2018. De corporatie investeert zelf 19,4 miljoen euro in de wijk. In de Indische Buurt gaat Eigen Haard 369 woningen in acht verschillende complexen renoveren, onder andere in de Molukkenstraat en op de Zeeburgerdijk. Een deel van die woningen worden verkocht. Volgens het college zorgt de subsidie er voor dat er minder woningen worden verkocht. Ook liberaliseert Eigen Haard hooguit vijf procent van de op te knappen woningen.

In totaal heeft de gemeente voor de zes Amsterdamse corporaties zes keer vijf miljoen beschikbaar uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het opknappen van woningen in zes verschillende wijken. Dit voorjaar al kreeg Ymere vijf miljoen voor de aanpak van de Van der Pekbuurt. Voor De Key is de subsidie een welkome bijdrage aan het opknappen van woningen rond het Columbusplein in West. Stadgenoot gebruikt de subsidie om zo’n honderd extra portieken van circa achthonderd woningen in Holendrecht West in Zuidoost aan te pakken.

Het is nog onduidelijk hoe de Alliantie de beschikbare subsidie investeert. De Alliantie wilde het geld graag in Nieuw-West inzetten, maar dat stuit op bezwaren bij de gemeente. Nieuw-West is bij deze subsidieronde expliciet uitgesloten.

Zie ook: 30 Miljoen voor zes wijken (NUL20, september 2015)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS