Spaghettiflat in Poelenburg maakt plaats voor gemengd programma met 300 woningen

29.10.2021
Image

Zaanstad en Rochdale hebben een overeenkomst gesloten voor nieuwbouw op de locatie van de Spaghettiflat in Poelenburg. De flat met 117 woningen maakt plaats voor circa driehonderd nieuwe woningen. Ook het ‘Huis van de Wijk’ krijgt er een plek. Dat is niet alleen een ontmoetingsplek voor bewoners, maar ook het onderkomen van het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong en het Jeugdteam.

De bewoners van de Spaghettiflat zijn grotendeels al uitgeplaatst, maar de definitieve overeenkomst tussen Zaanstad en Rochdale - de eigenaar van de flat - liet nog op zich wachten. Behalve afspraken over de sloop en de vervangende nieuwbouw wilde de woningcorporatie zekerheid dat het verlies aan sociale huurwoningen op deze plek elders in Zaanstad zou worden gecompenseerd. Dat soort zekerheden kan de gemeente niet zomaar geven omdat het nauwelijks over eigen grond beschikt. Kennelijk is nu toch aan deze 'strikte voorwaarde' voldaan. Als locaties voor de vervangende sociale nieuwbouw worden genoemd Oostzijderpark (fase 2), De Vanger en Poelenburg Oost.

De huidige woningvoorraad in Poelenburg en Peldersveld bestaat uit bijna 70 procent sociale huurwoningen. Op de locatie van de Spaghettiflat komt straks een gemengd bouwprogramma met veel middeldure woningen (zowel huur als koop). Er komt ook sociale huur terug. Wethouder Songül Mutluer: “Met dit plan investeren we in ‘stenen’, in woningen en in de openbare ruimte, maar in het bijzonder in de bewoners. We brengen meer diversiteit in het woningaanbod, waardoor bewoners kunnen doorstromen. En met het Huis van de Wijk creëren we een betekenisvolle ontmoetingsplek en waardevolle voorzieningen.”

De transformatie is onderdeel van het PACT Poelenburg-Peldersveld, een langjarig verbeterplan voor de wijk. Voor de woningcorporatie begint de uitvoering van het PACT nu echt, aldus bestuursvoorzitter Hester van Buren: "Meer menging van koop, vrije sector en sociale huur en veel meer aandacht voor de veiligheid in de groene gebieden rondom de woongebouwen. Dat betekent dat de bewoners van nu later ook wooncarrière kunnen maken in de wijk waar ze van houden.”

De sloop/nieuwbouw wordt overgedragen aan een projectontwikkelaar die via een openbare aanbesteding wordt geselecteerd. De Spaghettiflat dankt overigens zijn naam aan het feit dat in het gebouw in het verleden een groot aantal Italiaanse gastarbeiders was gehuisvest.