Stadgenoot oneens met bedrijfslasten-oordeel CFV

06.04.11

Stadgenoot oneens met bedrijfslasten-oordeel CFV

De Amsterdamse corporatie Stadgenoot heeft bezwaren tegen de wijze waarop het Centraal Fonds Volkshuisvesting de bedrijfslasten van corporaties berekent en vergelijkt. Het CFV vroeg Stadgenoot eind november jaar opheldering over de hoge bedrijfslasten. Stadgenoot presenteerde volgens het CFV over 2009 de hoogste bedrijfslasten van alle Amsterdamse corporaties met 1969 euro per verhuureenheid (VHE), inclusief 89 euro aan leefbaarheidsuitgaven. Stadgenoot komt zelf echter op enkele honderden euro’s lager uit.

Volgens de corporatie kloppen de cijfers van het CFV niet. In werkelijkheid zou Stadgenoot 325 euro per VHE lager uitkomen, of 236 euro lager inclusief de 89 euro leefbaarheidsuitgaven. Financieel directeur Rogier Doomen: “Dat scheelt nogal wat. Hoewel Centraal Fonds zijn rapportage baseert op feiten en gegevens die door ons zijn aangeleverd, wordt door de enkelvoudige benadering, de onjuiste correcties, de vermenging van zeer verschillende lastensoorten, het hoge abstractieniveau en de wijze van presentatie een beeld geschetst van de bedrijfslasten dat geen recht doet aan de werkelijke situatie.”
Ook na de gewenste correctie heeft Stadgenoot volgens het CFV overigens nog steeds de hoogste bedrijfslasten van de Amsterdamse corporaties. De corporatie zit nog steeds boven het landelijk gemiddelde en die van de referentiegroep.
Doomen erkent dat de bedrijfslasten van Stadgenoot te hoog waren. Daar is volgens hem sindsdien hard aan gewerkt. Als onderdeel daarvan is in 2010 het efficiëntieprogramma De Nieuwe Koers gestart. Sindsdien is bijna tien procent van het personeel afgevloeid. Bovendien is er een traject gestart van normexploitatie, waarbij per onderscheiden vastgoedtype een exploitatie wordt vastgesteld gebaseerd op externe benchmarks. Doomen: “Ik durf nu vast te melden dat we over 2010 met een goed resultaat komen.”

Afgezien van de discussie over de precieze cijfers kun je volgens Doomen bedrijfslasten van corporaties in het land niet zomaar naast elkaar leggen. Dat is appels en peren vergelijken vanwege de enorme verschillen in het type woningbezit. Daarbij is het volgens hem belangrijk onderscheid te maken tussen vastgoedgebonden en organisatiegebonden bedrijfslasten. “Als je de efficiëntie van een organisatie wilt beoordelen, moet je naar die laatste kijken. En onze organisatiegebonden bedrijfslasten zijn in 2009 met tien procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.”
Daar staat tegenover dat de vastgoedgebonden bedrijfslasten van Stadgenoot zeer fors zijn gestegen in 2009. Dat komt volgens Doomen vooral door de economische crisis en de nasleep van de fusie. Vanwege het annuleren van tal van projecten is in 2009 voor 2,3 miljoen euro aan acquisitie- en voorbereidingskosten in de boeken opgenomen. Daarnaast worstelde Stadgenoot in 2009 nog met het doorberekenen van alle servicekosten aan de huurders. Omdat een accurate administratie ontbrak, mede door de fusie van AWV en Het Oosten, nam de corporatie 2 miljoen euro aan servicekosten voor eigen rekening.

Zie voor vergelijking bedrijfslasten: Eigen Haard, niet sexy, wel slank (NUL20, maart 2011)

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.