Studentenwoningen op Zeeburgereiland

12.12.13
Studentenwoningen op Zeeburgereiland

Van Wijnen bv. bouwt 363 studentenwoningen op kavel 29a van het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost. Aanvankelijk zou de nieuwbouw door De Key worden gerealiseerd, maar het ontbreekt de woonstichting aan voldoende middelen om het project verder te ontwikkelen. De locatie werd daarom teruggegeven. Vervolgens heeft de gemeente bouwbedrijf/projectontwikkelaar Van Wijnen bereid gevonden de studentenwoningen alsnog te realiseren.
Het plan komt in grote lijnen overeen met het oorspronkelijke plan van de Key om 295 woningen en 80 onzelfstandige studenteneenheden direct ten noorden van de IJburglaan te bouwen. De Key zal in de nieuwe constructie ook het beheer op zich nemen. De woningbouwcorporatie heeft al tijdelijke studentenwoningen op het eiland.
Amsterdam ondersteunt de bouw met een stimuleringsbijdrage van 160.000 euro vanwege extra kosten voor bijzondere geluidwerende voorzieningen. Dat bedrag was twee jaar geleden al toegekend aan De Key, maar gaat nu over naar Van Wijnen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS