Subsidieregels frustreren bouw van goedkopere en meer gewenste studentenhuisvesting

11.10.21
Subsidieregels frustreren bouw van goedkopere en meer gewenste studentenhuisvesting

Studentenhuisvesters bouwen vooral zelfstandige studio's, terwijl onzelfstandige kamers in combinatie met gemeenschappelijke voorzieningen de voorkeur heeft van veel studenten. Maar dat laatste is onrendabel voor de verhuurders. Door studio's te bouwen betaalt de Belastingdienst indirect via de huurtoeslag fors mee aan de exploitatie van betaalbare studentenhuisvesting.

Er blijven steeds minder woonvoorzieningen over waar studenten een kamer hebben en voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke keuken, delen met andere studenten. Het aantal studio’s is in 9 jaar tijd verdubbeld, die van onzelfstandige woningen ook in absolute zin afgenomen, meldt Jolan de Bie van Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Ze weet ook waarom: “Dit is een direct gevolg van de huidige huur- en subsidieregels. Die zorgen ervoor dat het bouwen van onzelfstandige kamers financieel niet uit kan. En het bouwen van studio’s juist financieel aantrekkelijk is”. Dit is volgens haar een onwenselijke trend omdat veel studenten kampen met vereenzaming. "Voor het welzijn en sociale ontwikkeling is het voor studenten beter om met elkaar op kamers te wonen. De meeste schoolverlaters willen op kamers wonen om gelijk vrienden te maken in hun nieuwe studiestad en dat kan nu niet.”
"Bouw meer huizen met 5 à 6 kamers en een gemeenschappelijke keuken. Dat is belangrijk voor het welzijn van studenten", stelt ook Nol van Gerven van de landelijke studentenvakbond LSVb in een webinar van Kences.

Maar dat kan financieel niet uit, terwijl de feitelijke bouwkosten lager liggen. Gijsbert Mul van studentenhuisvester DUWO bevestigt de Kafkaëske situatie waarin studentenhuisvesters opereren. "Het is eigenlijk iets heel raars. Studenten willen dit, gemeenten willen dit, onderwijsinstellingen willen dit én het staat ook in het landelijk actieplan. Maar wij kunnen het niet, want wij kunnen dat niet betaalbaar bouwen."
En dat komt door de landelijke regelgeving rond de huurtoeslag. Daar heb je alleen maar recht op als je een zelfstandige woonruimte (met eigen deur, toilet en keuken) huurt. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar krijgen een maximale huurtoeslag voor huren tot 442 euro, 23plussers hebben recht op huurtoeslag voor huren tot de liberaliseringsgrens (752 euro). Commerciële studentenhuisvesters verhuren dan ook vaak voor dat maximale bedrag. De Belastingdienst betaalt in dat geval wel 375 euro per maand mee aan de huur via de toeslag.
De woningcorporaties onder de studentenhuisvesters, zoals DUWO en De Key, 'toppen hun huren af' veelal voor de twee leeftijdscategorieën van de huurtoeslag, waardoor studenten maximaal gebruik kunnen maken van de huurtoeslag. De praktijk is dat studenten tot 23 jaar vooral in aanmerking komen voor de kleinste studio's met een huur tot 442 euro, terwijl de huur voor oudere studenten wordt afgesteld op de 'lage aftoppingsgrens'. Die is dit jaar 633 euro. De jongere student krijgt in dat geval 184 euro per maand huurtoeslag (blijft over 258 euro kale huur) , de oudere student 329 euro (blijft over 304 euro kale huur).

Het Rijk subsidieert zo via de huurtoeslag indirect de bouw van betaalbare studentenhuisvesting. Nu zou daar op zich wellicht weinig op tegen zijn als dit ook gewilde huisvesting zou opleveren. Maar uit Kences-onderzoeken blijkt dat veel studenten een woonsituatie prefereren met gedeelde voorzieningen. Die zouden bovendien goedkoper kunnen worden gebouwd, aangezien niet meer elke student wordt voorzien van een keuken, douche en toilet. Niet onbelangrijk gezien de grote opgave die er ligt. Uit de Landelijke Monitor Studentenmonitor 2021 van Kences blijkt dat het tekort aan studentenwoningen in één jaar is toegenomen met zo'n 4.500 naar 26.500 studentenwoningen. De komende acht jaar neemt het aantal studenten dat op kamers woont naar verwachting toe met circa 57.000. Dat komt vooral door de hogere toestroom van internationale studenten.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.