Overslaan en naar de inhoud gaan

Syntrus: bestem helft bouwproductie voor woningen voor ouderen 

Image

Nederland heeft tot 2040 behoefte aan 450.000 nieuwe woningen voor ouderen om de gevolgen van de vergrijzing goed op te vangen. Regionaal zijn er daarbij aanzienlijke verschillen, zo blijkt uit berekeningen van ABF Research op verzoek van vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Voor alle 31 zorgregio’s in Nederland is de behoefte aan levensloopbestendige woningen in kaart gebracht. Van de voorgenomen bouwproductie van 900.000 woningen tot 2040 moet de helft levensloopbestendig zijn. Voor het overgrote deel betreft het koopwoningen (321.000 woningen); dit aanbod moet met ruim 25% stijgen. Bij sociale huurwoningen en middensegment/vrije sector-huurwoningen gaat het respectievelijk om 76.000 (+8,1%) en 52.000 (+22,3%) meer woningen.

De verschillen tussen de regio’s zijn groot. In de zorgregio Amstelland en De Meerlanden bestaat behoefte aan 12.640 voor ouderen geschikte nieuwbouwwoningen; 42 procent van de totale woningbouwproductie in die zorgregio. In Amsterdam zijn er 31.610 extra levensloopbestendige woningen nodig (28 procent). In Flevoland gaat het voor de komende 18 jaar om 3.530 woningen (21 procent). In de zorgregio Kennemerland moet de voorraad levensloopbestendige woningen met 9.400 woningen worden uitgebreid. (55 procent). Om de gevolgen van de vergrijzing in Noord-Holland Noord op te vangen is het wenselijk de helft van de bouwproductie uit ouderenwoningen te laten bestaan (15.120 woningen). En in Zaanstreek/Waterland komt ABF op 12.270 extra levensloopbestendige woningen tot 2040 (51 procent).

Volgens Arthur van der Wal, directievoorzitter van Syntrus Achmea, hangen de verschillen tussen de regio’s nauw samen met de demografische opbouw en de samenstelling van huishoudens in de onderzochte gemeenten. “In heel Nederland neemt het aantal ouderen snel toe. Maar in meer vergrijsde regio’s, zoals Kennemerland, is de noodzaak om veel levensloopbestendige woningen te bouwen groter dan in Flevoland, dat relatief veel jongeren en jonge stellen telt.”

Zilveren Kruis en Syntrus Achmea hebben vorig jaar een smeekbede uitgebracht, waarin zij pleiten voor meer levensloopbestendige woningen in Nederland. Daarmee kunnen alle ouderen in 2040 een passend thuis hebben. Het realiseren van deze woningen maakt het makkelijker om zorg in eigen huis te krijgen. Daarnaast draagt het bij aan de doorstroming op de woningmarkt: woningen die ouderen achterlaten, komen vrij voor jonge gezinnen. Die op hun beurt een woning achterlaten voor een stel dat gaat samenwonen.