Trend naar kleinere woningen zet door in Amsterdam

08.04.19
Gang in het complex Lieven van De Key
Trend naar kleinere woningen zet door in Amsterdam
De gemiddelde gebruiksoppervlakte van de in aanbouw genomen woningen in Amsterdam daalde van 68 m2 in 2016 tot 60 m² in 2018. Dat komt overigens mede omdat het aandeel sociale huurwoningen in de nieuwbouw in 2018 veel hoger lag dan in 2016: 50 tegenover 36 procent. Maar de dalende trend is per segment het meest duidelijk bij de koopwoningen. In dit segment nam het gemiddelde oppervlak in twee jaar af van 112 naar 99 m2. Ook binnen de reguliere sociale huurwoningen en de studentenwoningen is het gemiddelde gebruiksoppervlak (licht) gedaald. Voor de andere segmenten is geen dalende trend zichtbaar. De gemiddelde oppervlaktes van de dure huurwoningen stegen iets: van 74 tot 76 m2, zo blijkt uit een recente gemeentelijke rapportage.
 
Gebruiksoppervlakte nieuwbouw in 2018 (start bouw)
Er worden in Nederland steeds meer kleine appartementen gebouwd. Uit een eerdere analyse van het Kadaster bleek dat het gemiddelde nieuwbouwappartement is gekrompen van 90 m2 in 2014 naar 74 m2 er in 2017. Uit de meest recente Amsterdamse startbouw-cijfers over 2018 blijkt dat deze krimp doorzet. Een gemiddelde middeldure huurwoning is nu tussen de 50 en 55 m2. "De ondergrens ligt nu ook bij ons op 55 m2," zei directeur Robert Kohsiek van Wonam in september tegen NUL20. Wonam wil eigenlijk niet zulke kleine appartementen bouwen, maar de cocktail van grondprijzen, stijgende bouwkosten, huurregulering en strenge duurzaamheidseisen dwingt de ontwikkelaar zijn normen aan te passen.  
De gemiddelde sociale huurwoning is nu 49,3. Dat is overigens inclusief flinke aantallen kleine jongerenwoningen. Die zijn vaak kleiner dan 25 m2. Dat trekt het gemiddelde flink omlaag. 42 procent van de sociale huurwoningen die vorig jaar in aanbouw zijn genomen, is kleiner dan 40 m2.
 
 
Bron: Rapportage Stand van zaken Woningbouwplan 2018-2025, gemeente Amsterdam

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS