Van Gijzel wil de middeldure huurmarkt 'tijdelijk' stevig reguleren

29.01.18
Van Gijzel wil de middeldure huurmarkt 'tijdelijk' stevig reguleren
De markt is volgens Rob van Gijzel, voorzitter van de Samenwerkingstafel middenhuur, niet in staat om de huurprijzen in overspannen woningmarkten in de hand te houden. Hij stelt voor om tijdelijk de prijsstijgingen in het middeldure huursegment in sommige steden te reguleren, mede door het puntenstelsel door te trekken naar duizend euro. Hij wil ook woningcorporaties meer ruimte geven om middeldure huurwoningen te bouwen, en roept ze op een deel van hun grotere woningen in het middensegment te verhuren. Dat staat in het rapport van de Samenwerkingstafel Middenhuur dat vandaag wordt gepresenteerd.
 
Er is een enorm tekort aan middeldure huurwoningen. Door de grote prijsstijgingen dreigt dat tekort nog fors op te lopen. Oud-burgemeester Rob van Gijzel heeft zich het afgelopen jaar als voorzitter van de Samenwerkingstafel Middenhuur over deze problematiek gebogen. Hij presenteert vandaag zijn eindrapport aan minister Kasja Ollongren met daarin dus enkele stevige aanbevelingen om middenhuur in uitzonderlijke gevallen te reguleren. Daarnaast wil hij meer ondersteuning vanuit het Rijk voor gemeenten, weer een grotere rol voor corporaties in dit segment en meer betrokkenheid van beleggers en ontwikkelaars bij het gemeentelijk woningbeleid.
De markt is volgens Van Gijzel op dit moment niet in staat de mede door overheidsbeleid gegroeide onevenwichtige markt te repareren. Een belangrijke factor daarin is de WOZ-component in het puntenstelsel. De woningwaarde stijgt in steden als Utrecht en Amsterdam zo hard dat heel veel woningen buiten het gereguleerde segment komen. Van Gijzel wil daarom de liberaliseringsgrens "tijdelijk" opschuiven van 710 naar 1.000 euro. In een interview met de NRC van vandaag spreekt hij over een "noodknop". Hij bepleit bovendien een gelijk speelveld voor commerciële ontwikkelaars en corporaties, zolang corporaties de bouw van middeldure huur maar met privaat geld financieren.
 
De complete commerciële marktsector reageerde als door een adder gebeten op het rapport van Van Gijzel. Nog voor de presentatie van het rapport kwamen Bouwend Nederland, NVM, Neprom,  IVBN en Holland Property Plaza met een stevige waarschuwing: de voorgestelde regulering van middenhuur leidt tot minder in plaats van meer middenhuur. Ze wijzen er op dat de commerciële woningproductie voor deze sector juist sterk is gestegen de afgelopen jaren. Door regulering - zoals in Utrecht en Amsterdam al van kracht is overigens - zou juist minder worden gebouwd, stelt bestuurder Gerjan van der Baan van Vesteda. 
De marktpartijen zien ook niets in een versoepeling van de markttoets voor corporaties. Ze pleiten voor betere samenwerking tussen marktpartijen en corporaties.
De marktpartijen nemen ook afstand van de aanbeveling om alle huurders in de middensegment toegang te verlenen tot de Huurcommissie. Ze wijzen er op dat een uitspraak van deze commissie circa 2.100 per zaak kost, waarbij verhuurders sinds kort minimaal voor de helft van de kosten worden aangeslagen, ongeacht de uitspraak. Een huurder betaalt slecht 25 euro.
 
In maart komt minister Ollongren met een reactie op de aanvelingen van Van Gijzel.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.