PakhuisNul20 - 24 september

11.09.2018

PakhuisNUL20 zet de luiken open. Door interviews en debat; door ruim baan te geven aan initiatieven van ondernemende Amsterdammers en organisaties uit de regio Amsterdam. Maandag 24 september 20:00 - 21:45 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht.

Inschrijven kan HIER

 

Thema-avond:

Woningproductie, -programmering en -behoefte in de MRA

Hoe gaan de nieuwe colleges de woningnood te lijf?

Ellenlange wachttijden, torenhoge koopprijzen, oplopende huren. De woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is zwaar overspannen, ondanks de toenemende woningproductie in de Metropoolregio Amsterdam. Afgesproken is dat de MRA-gemeenten gezamenlijk er in de komende twintig jaar circa 250.000 tot 300.000 woningen bij gaan bouwen. Welke plannen hebben de nieuwe colleges om de woningnood te lijf te gaan? Wat gaan ze bouwen, voor wie en waar? Wordt het toch bouwen in het groen? Hoe realistisch zijn de transformatieplannen van bedrijventerreinen? Toch weer meer sloop/nieuwbouw om te verdichten? Vragen aan:

Wethouders Wonen en/of Ruimtelijke Ordening uit de Metropoolregio Amsterdam: oa. Laurens Ivens (Amsterdam), Lex Scholten (Diemen), Marie-Thérèse Meijs (Haarlem), Hans Krieger (Zaanstad)

 

De belangrijkste bouwende partijen zijn woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars. Wat vinden zij van de plannen van de wethouders? Reacties van:
Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot), Gert-Wim Bos (Directeur COD-ontwikkeling) en Gertjan van der Baan (CEO Vesteda)


Inleiding: 

Woningbehoefte en -programmering in de MRA

André Buys

Onderzoeker André Buys van RIGO is specialist op het gebied van demografie, bevolkingsdynamiek en woonwensen. André houdt zich onder meer bezig met de invloed van bevolkingsontwikkelingen op het functioneren van woningmarkten. Hij ondersteunt overheden, woningcorporaties en marktpartijen bij de inhoudelijke onderbouwing van hun strategisch (woon)beleid. Vanavond presenteert hij in vogelvlucht de belangrijkste feiten rond de woningbehoefte en -productie in de Metropoolregio.

 


Column en slotwoord:

Friso de Zeeuw

Emeritus-hoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw heeft veertig jaar ervaring bij overheden, bedrijfsleven en wetenschap. Friso wil dat graag overbrengen naar nieuwe generaties. En daarbij op zijn tijd lekker polemiseren. Friso  spreekt een column uit en krijgt het slotwoord voor een terugblik op de avond.

 

 

 


PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. Vanaf kwart voor tien is er een netwerkborrel beneden in het café. Een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

 

PakhuisNUL20. Maandag 24 september 20:00 - 21:45 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht.

Inschrijven kan HIER

Bron
Nico Boink