Stadstuin Overtoom

11.10.13

Stadstuin Overtoom in het middengebied van de wijk Overtoomse Veld krijgt een extra duurzaam karakter. Eigen Haard werkt daartoe intensief samen met bouwer Era Contour, architect KOW en sloopbedrijf Oranje. De ketensamenwerking moet tot zoveel besparing leiden dat de woningen klimaatneutraal kunnen worden gerealiseerd voor dezelfde prijs als een standaard woning. Zo wordt bijvoorbeeld negentig procent van het sloopmateriaal gerecycled. Het project staat bekend onder de naam Co-Green.
De komst van Stadstuin Overtoom vraagt de sloop van 350 verouderde portiekwoningen. Vervolgens worden er 460 duurzame en klimaatneutrale koopwoningen en sociale en vrije sector huurwoningen teruggebouwd. Oplevering is voorzien in 2017.
In deze Aanbouw een reportage over de bouw van fase 1, met 132 sociale huurwoningen en 22 vrije sector huurwoningen.

Bron: