Overslaan en naar de inhoud gaan

ENERGIE & VERDUURZAMING

 • Hoe moet het verder met de uitrol van stadswarmte in Amsterdam? Zonder extra geld van het Rijk en regels voor een goede prijssystematiek zien de gemeente, Vattenfall en de woningcorporaties het niet zitten. Is stadswarmte (on)betaalbaar en zijn er alternatieven? Dat waren de hoofdvragen bij een door de PvdA Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling georganiseerd debat.
  Achtergrondartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties, Vattenfall en de gemeente doen vandaag een gezamenlijk oproep aan Tweede Kamer om de uitrol van het warmtenet in Amsterdam te redden: "Bied zekerheid over de warmtetarieven voor de inwoners en financiële zekerheid voor de warmtebedrijven en de woningcorporaties." Het Rijk moet kortom met geld en wetgeving over de brug komen.
  Nieuwsartikel

 • De woningcrisis biedt een kans om een duurzaam en gezond woonklimaat te realiseren, menen experts van TU Delft. Zij pleiten voor samenhangende ruimtelijke ordening, verdichting van wijken, aanpasbare woongebouwen en industrieel bouwen. Het rapport 'Ruimte voor wonen' is een productie van het ‘Vision Team Wonen’ onder leiding van Pieter Vermaas, Gerard van Bortel en Ulf Hackauf. Zij menen dat het woningtekort het beste kan worden bestreden door ‘huisvesting, energietransitie, klimaatadaptatie,… meer
  Nieuwsartikel

 • De "indringende gesprekken" tussen de gemeente, woningcorporaties en Vattenfall om een oplossing te vinden voor de kostenstijging van een warmtenet-aansluiting zijn mislukt. De aankondiging van de spoedwet door minister Jetten zorgde paradoxaal genoeg voor extra complicaties. De geplande uitrol van het hoofdstedelijke warmtenet staat hiermee op losse schroeven, al gaat de aanleg in Braak & Bosch (Nieuw-West) en in de K-torens (K-buurt in Zuidoost) wel door.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse woningcorporaties stoppen met het aansluiten van woningen op stadsverwarming. "We drukken voorlopig op de pauzeknop", aldus Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Dat besluit is direct gevolg van de forse tariefsverhoging die Vattenfall per 1 januari invoerde. Corporaties kunnen daardoor hun toezegging niet meer waarmaken dat de overschakeling van gas naar stadswarmte niet duurder uitpakt.
  Nieuwsartikel

 • Overal in het land komen huishoudens in de problemen door de hoge kosten van stadswarmte. Doordat corporaties de startmotor van de warmtetransitie zijn, worden veel sociale huurders geraakt. Wordt het niet tijd voor een fundamentele discussie over de betaalbaarheid van stadswarmte? “Met een financieel onuitvoerbare opgave laten wij ons niet (meer) op pad sturen.”
  Achtergrondartikel

 • De aansluiting op het warmtenet blijkt een dure aangelegenheid voor sociale huurders in Amsterdam en Rotterdam, zo concludeert de Volkskrant vandaag.
  Nieuwsartikel

 • De aanwezigheid van enkelglas in een huurwoning kan worden beschouwd als een gebrek, zo heeft de kantonrechter in Amsterdam uitgemaakt. De verhuurder moet het probleem verhelpen. De rechter acht het anno 2024 niet meer normaal dat een woning zo’n groot warmteverlies kent. Een verhuurder is wettelijk verplicht een huurder goed woongenot te verschaffen. Slechte isolatie past daar niet meer in, vanwege de klimaatcrisis en de sterk gestegen kosten van energie.
  Nieuwsartikel

 • Ymere is gestart met de plaatsing van rode zonnepanelen in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord. In totaal worden er in de buurt rondom de Maanstraat vierhonderd zonnepanelen gelegd, op bijna honderd woningen. De woningen vormen onderdeel van beschermd stadsgezicht. De gemeente had daarom bezwaar tegen plaatsing van de gebruikelijke zwarte panelen. Deze rode panelen konden wel door de beugel.
  Nieuwsartikel

 • Verduurzaming in ‘gespikkelde bezit’ – waar corporaties sociale huurwoningen verkochten – brengt de nodige uitdagingen met zich mee bij plannen voor verduurzaming. Anisha Jagernath onderzocht de knelpunten en doet aanbevelingen. Haar masterscriptie is beloond met de Jeroen van der Veer Scriptieprijs 2023.
  Achtergrondartikel

 • Bewoners van Amsterdamse sociale huurwoningen zijn niet happig om over te stappen naar een warmtenet. Onzekerheid over toekomstige tarieven van monopolist Vattenfall is een van de redenen. Corporaties stellen daarom hun verwachtingen bij. Het plan van de gemeente Amsterdam om de hoofdstad in 2040 aardgasvrij te hebben staat daarmee op losse schroeven. Dat is de conclusie van een analyse van NRC naar de praktijk van de warmtetransitie. "Eerlijk is eerlijk.
  Nieuwsartikel

 • De verduurzaming van appartementencomplexen die slechts deels in bezit zijn bij woningcorporaties gaat te langzaam. Niet alle eigenaren kunnen of willen de benodigde investeringen doen. Bieden andere regels, nieuwe verdienmodellen of slimme financieringsarrangementen een weg naar versnelling?
  Achtergrondartikel

 • De vve’s van twee portiekflats in Holendrecht, Amsterdam-Zuidoost investeerden 42 miljoen euro in een ingrijpende verduurzaming. Driekwart van de 935 woningen is in handen van woningcorporatie Eigen Haard. De renovatie is naar verwachting in maart afgerond, maar de vve-bestuurders lijken weinig puf meer te hebben voor de volgende stap: gasloos worden. Gestegen woonkosten spelen daar een rol bij.
  Achtergrondartikel

 • Op de daken van de vierlaags portiekwoningen aan Bramzeilhof en Grootzeil in Amsterdam-Noord liggen sinds kort 627 zonnepanelen. Bijzonder is dat een deel is gelegd door de Zoncorporatie, een zelfstandig bedrijf dat in samenwerking met Ymere is opgericht, en een deel door energiecoöperatie Zuiderlicht. Dat laatste wilde de vve.
  Achtergrondartikel

 • De vve van Hoogoord West, een van de twee oudste Bijlmerflats, is vergevorderd met een ingrijpende onderhoudsbeurt annex verduurzamingsoperatie. Hoe ze dat voor elkaar kregen? Subsidies, leningen, de juiste professionele ondersteuning en vooral een heel actief vve-bestuur, begrijpen we uit het gesprek met vve-bestuurder George Evers. Woningcorporatie Rochdale, eigenaar van enkele tientallen woningen in de flat, werkte loyaal mee.
  Achtergrondartikel

 • Amsterdam telt circa 23.000 Verenigingen van Eigenaren (vve’s). Ook die moeten verduurzamen. Een ongelofelijk ingewikkelde opgave en een enorme verantwoordelijkheid voor de vve-besturen. Bij gemengde vve's met eigenaar-bewoners en huurders is het extra ingewikkeld, want het zijn de eigenaren die uiteindelijk beslissen. In Pakhuis de Zwijger werden de grootste uitdagingen geïnventariseerd en gezocht naar mogelijke oplossingen.
  Achtergrondartikel

 • Corporaties hebben hun investeringen in verduurzaming flink opgevoerd. Bijna 40 procent van de corporatiewoningen heeft daardoor nu energielabel A of beter en het aantal woningen met energielabel E, F of G is het afgelopen jaar afgenomen van 247.300 naar 180.700 woningen. Die forse afname komt overigens voor de helft door een methodiekcorrectie. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Ymere bouwt op de plek van de vroegere Sint Lidwinaschool bij de Ringdijk in Amsterdam-Oost twintig sociale huurwoningen. Acht woningen zijn bestemd voor statushouders met een gezin. De overige 12 appartementen zijn bestemd voor 1- en 2-persoonshuishoudens.  
  Nieuwsartikel

 • De komende jaren wil de gemeente Amsterdam 151 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor woningisolatie. De prioriteit ligt bij de slechtst geïsoleerde woningen, met name in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, én bij de ondersteuning van de vele vve’s in de stad.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam en de vier andere grote steden vragen de Tweede Kamer in een brief om verbetering van de financiële positie van woningcorporaties. De vijf gemeenten zien een grote bouw- en verbouwopgave en signaleren tegelijkertijd dat woningcorporaties in de toekomst steeds minder armslag hebben. Daardoor komt de komende jaren de bouw van voldoende betaalbare woningen in gevaar. Ook dreigen de corporaties de eerder gemaakte afspraken over verduurzaming van de bestaande woningvoorraad niet te halen.
  Nieuwsartikel

 • Het leek zo’n goed idee: portiekflats die hoognodig aan renovatie toe waren meteen nul-op-de-meter maken. Maar na een mislukt project in Amsterdam West gaat Eigen Haard de geselecteerde zes portiekflats slopen, inclusief de halve NOM-gerenoveerde flat. Wat ging er mis? Of zat de mislukking al ingebakken in de torenhoge ambitie?
  Achtergrondartikel

 • De Alliantie heeft de 180 woningen van complex Klarenburg in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West aardgasvrij gemaakt. Dit betekent dat de verwarming en het warmwaterbereidingssysteem zijn vernieuwd en dat bewoners voortaan elektrisch koken. Voor Klarenburg heeft de Alliantie gekozen voor aansluiting op stadswarmte als duurzame energiebron.
  Nieuwsartikel

 • De ultieme zelfbouwwijk Oosterwold is een vrijplaats voor pioniers en zelfstandige geesten. Kopers van kavels zoeken het zelf maar uit; niet alleen de bouw van hun huis, maar ook de aanleg van wegen en waterzuivering. Er wordt in lage dichtheid gebouwd; eigenaren moeten een fors deel van hun grond gebruiken voor ‘stadslandbouw’. De organische gebiedsontwikkeling op deze schaal is uniek.
  Fotoreportage

 • Het Rijk wil het verduurzamen van woningen door Vereniging van Eigenaren (VvE's) gemakkelijker maken. De invloed van tegenstemmers of niet-stemmers wordt ingeperkt. Ook wordt het subsidiepakket uitgebreid. Demissionair minister De Jonge hoopt zo dat meer VvE's werk gaan maken van het isoleren van woningen. De verduurzaming van woningen in VvE-beheer loopt namelijk achter, aldus De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo raakt het doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 voor de gebouwde… meer
  Nieuwsartikel

 • Onrust in de bouwsector na de recente 'vleermuizenuitspraak' van de Raad van State. Volgens die uitspraak is een uitgebreid ecologisch onderzoek nodig voordat spouwmuren kunnen worden volgespoten. Dit om na te gaan of er vleermuizen zitten. De gewenste aanpak kan tot grote kostenstijgingen leiden en daarmee tot afstel van isolatie-plannen. 
  Nieuwsartikel