Overslaan en naar de inhoud gaan

ENERGIE & VERDUURZAMING

 • Amsterdam telt circa 23.000 Verenigingen van Eigenaren (vve’s). Ook die moeten verduurzamen. Een ongelofelijk ingewikkelde opgave en een enorme verantwoordelijkheid voor de vve-besturen. Bij gemengde vve's met eigenaar-bewoners en huurders is het extra ingewikkeld, want het zijn de eigenaren die uiteindelijk beslissen. In Pakhuis de Zwijger werden de grootste uitdagingen geïnventariseerd en gezocht naar mogelijke oplossingen.
  Achtergrondartikel

 • Corporaties hebben hun investeringen in verduurzaming flink opgevoerd. Bijna 40 procent van de corporatiewoningen heeft daardoor nu energielabel A of beter en het aantal woningen met energielabel E, F of G is het afgelopen jaar afgenomen van 247.300 naar 180.700 woningen. Die forse afname komt overigens voor de helft door een methodiekcorrectie. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Ymere bouwt op de plek van de vroegere Sint Lidwinaschool bij de Ringdijk in Amsterdam-Oost twintig sociale huurwoningen. Acht woningen zijn bestemd voor statushouders met een gezin. De overige 12 appartementen zijn bestemd voor 1- en 2-persoonshuishoudens.  
  Nieuwsartikel

 • De komende jaren wil de gemeente Amsterdam 151 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor woningisolatie. De prioriteit ligt bij de slechtst geïsoleerde woningen, met name in Noord, Nieuw-West en Zuidoost, én bij de ondersteuning van de vele vve’s in de stad.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam en de vier andere grote steden vragen de Tweede Kamer in een brief om verbetering van de financiële positie van woningcorporaties. De vijf gemeenten zien een grote bouw- en verbouwopgave en signaleren tegelijkertijd dat woningcorporaties in de toekomst steeds minder armslag hebben. Daardoor komt de komende jaren de bouw van voldoende betaalbare woningen in gevaar. Ook dreigen de corporaties de eerder gemaakte afspraken over verduurzaming van de bestaande woningvoorraad niet te halen.
  Nieuwsartikel

 • Het leek zo’n goed idee: portiekflats die hoognodig aan renovatie toe waren meteen nul-op-de-meter maken. Maar na een mislukt project in Amsterdam West gaat Eigen Haard de geselecteerde zes portiekflats slopen, inclusief de halve NOM-gerenoveerde flat. Wat ging er mis? Of zat de mislukking al ingebakken in de torenhoge ambitie?
  Achtergrondartikel

 • De Alliantie heeft de 180 woningen van complex Klarenburg in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West aardgasvrij gemaakt. Dit betekent dat de verwarming en het warmwaterbereidingssysteem zijn vernieuwd en dat bewoners voortaan elektrisch koken. Voor Klarenburg heeft de Alliantie gekozen voor aansluiting op stadswarmte als duurzame energiebron.
  Nieuwsartikel

 • De ultieme zelfbouwwijk Oosterwold is een vrijplaats voor pioniers en zelfstandige geesten. Kopers van kavels zoeken het zelf maar uit; niet alleen de bouw van hun huis, maar ook de aanleg van wegen en waterzuivering. Er wordt in lage dichtheid gebouwd; eigenaren moeten een fors deel van hun grond gebruiken voor ‘stadslandbouw’. De organische gebiedsontwikkeling op deze schaal is uniek.
  Fotoreportage

 • Het Rijk wil het verduurzamen van woningen door Vereniging van Eigenaren (VvE's) gemakkelijker maken. De invloed van tegenstemmers of niet-stemmers wordt ingeperkt. Ook wordt het subsidiepakket uitgebreid. Demissionair minister De Jonge hoopt zo dat meer VvE's werk gaan maken van het isoleren van woningen. De verduurzaming van woningen in VvE-beheer loopt namelijk achter, aldus De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Zo raakt het doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 voor de gebouwde… meer
  Nieuwsartikel

 • Onrust in de bouwsector na de recente 'vleermuizenuitspraak' van de Raad van State. Volgens die uitspraak is een uitgebreid ecologisch onderzoek nodig voordat spouwmuren kunnen worden volgespoten. Dit om na te gaan of er vleermuizen zitten. De gewenste aanpak kan tot grote kostenstijgingen leiden en daarmee tot afstel van isolatie-plannen. 
  Nieuwsartikel

 • Heembouw en Woningbedrijf Velsen zijn gestart met de verduurzaming van 269 woningen in de Duinwijk in IJmuiden. Door onder andere de inzet van nieuw elektrisch materieel en mobiele accupacks, wordt de bouwplaats emissiearm. Daardoor kan de verbouwing dichtbij een Natura2000-gebied doorgaan. Na de aanpak zijn de woningen energiezuiniger en dragen een gemiddeld energielabel B. Het ontwerp is verzorgd door Heembouw Architecten.
  Nieuwsartikel

 • Hoe bouwen we zonder het milieu enorm te vervuilen en hoe bouwen we snel veel nieuwe huizen? In deze documentaire van BouwWoonLeef aandacht voor slimme, innovatieve en circulaire bouwtechnieken. Op bezoek bij het Bouwlab in Haarlem en de bouwprojecten Fibonacci, Cross-over en de make-over van de Nederlandse Bank. Daarnaast komt ook hoogleraard Thijs Asselbergs aan het woord.
  Video

 • Eneco wil niet langer de collectieve warmte- en koudevoorziening op Strandeiland IJburg aanleggen en exploiteren. Op 7 april heeft het bedrijf de gemeente Amsterdam laten weten te stoppen met de ontwikkeling, zo blijkt uit raadsstukken. Eneco geeft in de brief aan dat zij met een collectief systeem niet de gewenste duurzaamheidsprestaties kan behalen en geen aantrekkelijk aanbod kan neerleggen aan ontwikkelaars en bouwers op het Strandeiland. Amsterdam overweegt een schadeclaim en… meer
  Nieuwsartikel

 • In 2030 rijdt naar verwachting een kwart van de Nederlanders elektrisch. Bij woonblokken met parkeervoorzieningen kunnen corporaties dus steeds vaker aanvragen voor laadpunten verwachten. Wat daarmee te doen? De gemeente Amsterdam roept op: maak nu alvast beleid en bereid je voor.
  Achtergrondartikel

 • Een grote groep mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening komt niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van 1.300 euro die gemeenten hebben verstrekt. Dit meldt de Woonbond op basis van een rapport van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond. 60 procent van de melders kwam vanwege het inkomen net niet in aanmerking voor de eenmalige toeslag. Onder hen ook veel samenwonenden, voor wie de inkomensgrens hoger ligt dan voor alleenstaanden. De inkomensgrens lag in 2022 op… meer
  Nieuwsartikel

 • Het kabinet wil meer huishoudens op warmtenetten aansluiten om bestaande gebouwen aardgasvrij te maken. Daarom stelt het een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni worden aangevraagd  en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient (de ‘onrendabele top’).
  Nieuwsartikel

 • Met het prijsplafond beschermt het kabinet huishoudens tegen energiearmoede. Goed plan, complex in de uitvoering. Maar dat is nog niets vergeleken met de regeling die ook huishoudens met een collectieve aansluiting financieel wil ondersteunen. De huishoudens die het betreft hebben nog altijd geen definitief uitsluitsel. Het is ook krankzinnig ingewikkeld.
  Achtergrondartikel

 • Huishoudens met een collectieve energieaansluiting krijgen binnenkort ook compensatie voor hogere energieprijzen. Geen prijsplafond maar een vast bedrag. Dat was eindelijk ook eens goed nieuws voor studenten. Maar voor studentenhuisvesters als DUWO wordt het verwerken van de uitkering in de servicekosten een enorme puzzel. En pas op zijn vroegst half februari maakt het kabinet de details bekend.
  Achtergrondartikel

 • De verduurzaming van de 111 sociale huurwoningen in de wijk Spoorzicht in Diemen is klaar. Het gemiddelde energielabel ging daarbij van D naar A. Bij het project werden nieuwe digitale technieken toegepast, zoals drone-scans van de woningschil en 3D-scans in de woningen zelf. Eigenaar Rochdale meldt dat de uitvoering van de bewoners een hoog rapportcijfer kreeg: gemiddeld 8,8.
  Nieuwsartikel

 • Het plan van woningcorporatie Lieven de Key, Firan, specialist in infrastructuur voor nieuwe energie van Alliander en Waternet om woongebouwen in Amsterdam-Noord met warmte uit rioolwater te verwarmen komt een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld subsidie te verlenen voor dit plan.
  Nieuwsartikel

 • De relatie tussen energielabel en energieverbruik is in de praktijk zwakker dan in theorie. Gedrag heeft waarschijnlijk grote invloed op verschillen in energieverbruik. Dat schrijven economen van RaboResearch in een studie naar het verband tussen energielabels en energieverbruik. Maar dat zijn macrocijfers. Per huishouden scheelt goede isolatie toch wel veel, zo blijkt uit dezelfde studie: een doorsnee huishouden in een A-label woning gebruikt 34 procent minder gas dan in een woning met… meer
  Nieuwsartikel

 • Bewoners van appartementen met een gedeelde aansluiting voor zowel warmte of gas, als elektriciteit krijgen in de eerste helft van dit jaar ruim 1.100 euro compensatie voor de hoge energieprijzen. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor onzelfstandige wooneenheden bedraagt de compensatie 477 euro. Wie alleen gas of warmte of alleen elektriciteit afneemt via een gedeelde aansluiting, krijgt een deel van het bedrag.
  Nieuwsartikel

 • In 2027 krijgt het complex Hoptille in Amsterdam Zuidoost een grondige renovatie of wordt het vervangen door nieuwbouw.  Want 'Hoptille is bouwkundig een ramp', aldus bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van Ymere. eigenaar van de woningen. Om huurders met hoge energielasten toch vast te helpen, is een Fixbrigade ingezet. Met het inschakelen van jongeren uit de buurt wil Zuidoost twee vliegen in één klap slaan.
  Nieuwsartikel

 • In heel wat Amsterdamse buurten zal het gemiddeld gasverbruik per woning boven het prijsplafond uitkomen. Daarbij gaat het vooral om buurten met grote en oude woningen in Centrum en Zuid, maar ook in delen van Zuidoost, Noord en Nieuw-West blijven er huishoudens niet gevrijwaard van forse energieprijzen.
  Nieuwsartikel

 • Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting de subsidieregelingen voor het verduurzamen van dergelijke woningcomplexen vereenvoudigd en verbreed. Afgelopen week is de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) van start gegaan. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via het Warmtefonds uitgebreid. 
  Nieuwsartikel