Tijdelijke huurcontracten voor jongeren

14.10.2016

Vanaf 1 juli 2016 wordt tot maximaal een derde van de vrijkomende reguliere sociale huurwoningen in Amsterdam met een vijfjarencontract aan jongeren verhuurd. Deze tijdelijke contracten moeten de kansen voor starters vergroten en de doorstroming in de overspannen Amsterdamse woningmarkt bevorderen. Interview met Luna Plenter, juf in opleiding, die sinds juli met een vijfjarencontract een woning heeft in het woongebouw Costa Rica aan de Oostelijke Handelskade. Ook aan het woord Gerard Anderiesen van Stadgenoot, de geestelijke vader van het tijdelijke starterscontract.

Zie ook:
Vijfjarencontract zorgt voor meer doorstroming  (NUL20, juli 2016)

Uitleg over het vijfjarencontract op WoningNet

Bron
AT5

Trefwoorden