Overslaan en naar de inhoud gaan

Vier experimenten met woöncorporaties in regio Amsterdam

Platform31 maakt in een experimentenprogramma een inventarisatie van de knelpunten bij het oprichten van wooncoöperaties en faciliteert waar mogelijk initiatieven. De kennisorganisatie heeft uit 21 aanmeldingen veertien 'koplopers' geselecteerd. Daarvan zijn er twee uit Amsterdam, twee uit Almere, terwijl ook Coöperatief Wonen een basis in Amsterdam heeft.

In de zomer is Platform31 gestart met het programma Nieuwe kansen voor de Wooncoöperatie. Doel is om de ontwikkeling van het wooncoöperatiemodel in Nederland te stimuleren. Recent heeft minister Blok een specifieke vorm van de wooncoöperatie als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit moet huurders van woningcorporaties de mogelijkheid geven om hun woning tegen een aantrekkelijke regeling over te nemen als deze ondergebracht wordt in een coöperatie. Platform31 constateert echter dat het model vooral aantrekkingskracht heeft vanwege het collectieve eigendom. Hierbij treedt de coöperatie op als een kleine, besloten verhuurorganisatie, precies zoals in Duitsland veel voorkomt. Programmacoördinator Tineke Lupi: “Opvallend genoeg is er nauwelijks belangstelling voor de smalle variant van het ministerie, met individueel eigendom van voormalige huurders. De coöperatie is er dan alleen voor het beheer."

Dit zijn de vier projecten uit de regio Amsterdam:

1. Almere: nieuwbouw seniorenhuisvesting 
Nieuwbouwproject in de vorm van een wooncoöperatie voor senioren met een laag inkomen. Huren dienen derhalve in de sociale sector te liggen. Bewoners voeren deels zelf beheer. Aanvraag van gemeente Almere en woningcorporatie Goede Stede.

2. Almere: CPO-project voor lage inkomens

Nieuwbouwproject voor 20 appartementen in het Homeruskwartier, Almere Poort. Beoogd is een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap binnen het programma Ik Bouw Betaalbaar in Almere, bedoeld voor zelfbouw door lage inkomens. Aanvraag van gGemeente Almere en woningcorporatie De Key.

3. Amsterdam, Van der Pekbuurt:  Collectieve verhuur van aantal woonblokken op coöperatieve basis

Binnen de renovatie van de buurt in een aantal woonblokken een vorm van sociale collectieve verhuur op coöperatieve basis ontwikkelen. Aanvraag van Huurdersvereniging van der Pekbuurt. Samenwerkingspartner is woningcorporatie en eigenaar Ymere. 

4. Amsterdam, IJburg: De Groene Gemeenschap
Bewoners van een complex met zelfstandige sociale huurwoningen en een gemeenschappelijke ruimte wil de reeds bestaande zelforganisatie nog verder vergroten. In overleg met corporatie Rochdale wordt onderzocht hoe men het collectief eigendom van de woningen is te verwerven, waarbij de bewoners gaan huren van de wooncoöperatie.

Trefwoorden