Vraag naar studentenhuisvesting gaat weer afnemen

29.09.14
Vraag naar studentenhuisvesting gaat weer afnemen

De vraag naar studentenkamers zal afnemen als gevolg van dalende studentenaantallen en minder uitwonenden als gevolg van het leenstelsel. Dat kan tot een tweedeling leiden op de markt van studentenhuisvesting, net als nu op de kantorenmarkt. Dat voorspelt het ING Economisch Bureau in zijn themavisie studentenhuisvesting. De effecten van het leenstelsel zijn daarin nog niet meegenomen, maar ING verwacht dat daardoor meer studenten thuis blijven wonen. In Amsterdam is een studentenkamer met gemiddeld 539 euro het duurste van Nederland.

Tot 2021 groeit de studentenpopulatie nog ongeveer met 8 procent. Het aantal studenten blijft tot 2025 wel toenemen, maar de groei vlakt dan af. Dit komt doordat het aantal jongeren in Nederland daalt. Om die groei op te vangen zijn nog 70.000 extra studenteneenheden nodig. Na 2025 zet een daling in; het aantal studenten neemt tussen 2025 en 2030 af met 25.000 tot het niveau van rond 2020. Die daling brengt volgens Jan van der Doelen, ING Sectormanager Bouw, risico's met zich mee voor investeerders en ontwikkelaars die pas op lange termijn hun investering terugverdienen. Hij voorziet meer prijsconcurrentie. Investeerders zullen hun product op termijn dan ook goed moeten positioneren.
Het is overigens wel de vraag of de regio Amsterdam op termijn met een overaanbod te maken krijgt. De studentenpopulatie in Amsterdam groeit harder dan het landelijk gemiddelde. Bovendien blijkt Amsterdam een grote aantrekkingskracht te hebben op buitenlandse studenten.
Onduidelijk is nog welke invloed het leenstelsel gaat hebben. Volgens enquêteresultaten in het ING-rapport zegt 10 procent van de bachelorstudenten dat ze niet met de studie zouden zijn begonnen als het sociaal leenstelsel al had bestaan. Bovendien zeggen nogal wat studenten dat ze in dat geval vaker of langer thuis zouden blijven wonen of zelfs terugkeren naar het ouderlijk huis.

Iets minder dan de helft van de Nederlandse studentenpopulatie woont momenteel thuis. Een deel daarvan is overigens wel woningzoekend. De grootste groep uitwonende studenten (282.000) woont in kamers met gedeelde voorzieningen, terwijl vooral oudejaarsstudenten zelfstandige woonruimte zoeken. En natuurlijk het liefst in het centrum, of - second best - op de campus.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS