VVD wil subsidies aan huurdersorganisaties verminderen

05.04.2013

De Amsterdamse VVD-fractie vindt dat er teveel geld naar huurdersondersteuning gaat. Volgens raadslid Daniël van der Ree gaat het jaarlijks om meer dan 7 miljoen euro subsidie, verstrekt door gemeente en stadsdelen. De VVD vraagt het college om aan te tonen wat deze geldstroom oplevert en wil de huurdersondersteuning vanaf dit jaar laten delen in de bezuinigingen.

In Amsterdam worden diverse huurdersorganisaties gesubsidieerd, zoals het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW), diverse Huurdersverenigingen, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en het Emil Blaauw Proceskostenfonds.
De gemeente Amsterdam trok in de begroting 2013 4 miljoen euro subsidie uit voor huurdersorganisaties. En volgens de VVD blijkt uit de begrotingen en subsidieoverzichten van de stadsdelen dat die over 2011 in totaal ruim 3 miljoen euro subsidies aan huurdersorganisaties verstrekten.

Trefwoorden