Wethouder Ivens per direct weg wegens grensoverschrijdend gedrag

05.07.21
Foto: Amaury Miller
Wethouder Ivens per direct weg wegens grensoverschrijdend gedrag
De Amsterdamse woonwethouder Laurens Ivens (SP) is maandag 5 juli per direct afgetreden na klachten over verbaal grensoverschrijdend gedrag. Ivens erkent dat dingen niet goed zijn gegaan en dat hij om deze redenen niet langer kan aanblijven als wethouder.
 
Ivens legt in een brief uit dat hij grensoverschrijdende opmerkingen heeft gemaakt in de richting van vrouwelijke medewerkers. "Ik ben hier ontzettend van geschrokken omdat ik me daar op het moment zelf niet bewust van ben geweest. Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn. Hier is verder naar gekeken en geconcludeerd dat de gedragingen variëren in ernst maar individueel bezien in objectieve zin licht zijn.”Wel geeft hij aan dat  een verzwarende factor is dat 'de ongepaste gedragingen een patroon vormen'. Ivens: "De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact maar betreffen opmerkingen die overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren.”
 
Burgemeester Femke Halsema legt in een eigen brief uit welke stappen zij heeft genomen sinds in 2019 een eerste signaal binnenkwam over ongewenste e-mails aan een ambtenaar. In 2020 en 2021 volgden meer meldingen bij de Centrale Vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit. Deze lente vond een onafhankelijk onderzoek plaats dat 18 juni werd afgesloten. Ivens heeft vervolgens vastgesteld dat door zijn gedrag een onwerkbare situatie is ontstaan.
 
Halsema vindt dat ook de gemeente lering moet trekken en meldingen van ongewenst gedrag beter moeten worden opgepakt. "De (na)zorg voor medewerkers die signalen afgeven moet veel beter, met name bij het ontbreken van formele meldingen."
 
Ivens was wethouder sinds 2014 en ook de eerste SP-wethouder in het stadsbestuur. Als woonwethouder streed hij zeer actief tegen de invloed van het grote geld in Amsterdam en de overlast van vakantiehuur. Hij maakte zich sterk voor de 40-40-20 regel om vooral betaalbare nieuwbouwwoningen toe te voegen. Met beleggers en projectontwikkelaars lag hij langdurig overhoop maar hij wist uiteindelijk met hen een dealte sluiten voor de bouw van 10.000 middeldure huurwoningen. De landelijke registratieplicht voor Airbnb is mede op zijn conto te schrijven.
 
update 8 juli:
De SP heeft nog geen nieuwe wethouder voorgedragen. Zelfs wordt gespeculeerd óf de SP voor de resterende periode tot de gemeenteraadsverkiezingen wel een nieuwe wethouder wil leveren. De portefeuilles van Ivens worden voorlopig waargenomen door wethouder Marieke van Doorninck. Ongelukkigerwijze is ook directeur Max van Engen van de directie Wonen net gestopt. 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.