Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporatiebestuur

 • Het Openbaar Ministerie wil ruim twee miljoen euro terugvorderen van Hubert Möllenkamp (64), voormalig directeur van woningcorporatie Rochdale. Dat meldt De Telegraaf op basis van vertrouwelijke processtukken. De ex-topman van de Amsterdamse woningcorporatie wordt verdacht van het aannemen van miljoenen euro's aan steekpenningen.
  Nieuwsartikel

 • update dinsdag 09:45 uurHet Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft na vier jaar het verscherpt toezicht op woonstichting De Key beëindigd. De financiële positie van de corporatie is voldoende verbeterd. Wel houdt het CFV een vinger aan de pols. Ook de komende jaren moet De Key blijven werken aan herstel van de vermogenspositie.
  Nieuwsartikel

 • "Na eerste lezing is het goed te constateren dat de commissie pleit voor een scherpere afbakening van de corporatietaken", aldus minister Blok van Wonen. "Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties." Blok meldt dat het kabinet de aanbevelingen van de commissie betrekt bij de behandeling van de Herziening Woningwet.
  Nieuwsartikel

 • Het corporatiestelsel moet niet in de prullenbak, maar is wel toe aan groot onderhoud. Aedes is blij met die hoofdconclusie van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. "En wij zijn al geruime tijd bezig met dat groot onderhoud," zo verklaart Aedes-voorzitter Marc Calon in een eerste reactie op het eindrapport.
  Nieuwsartikel

 • Het Openbaar Ministerie vervolgt Hubert Möllenkamp, oud-directeur van Rochdale wegens fraude, het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook worden zijn vrouw en twee voormalige zakenpartners van hem vervolgd voor dezelfde feiten.
  Nieuwsartikel

 • Financieel en volkshuisvestelijk toezicht moeten gescheiden blijven, zo schrijft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in een afgelopen week gepresenteerde visie over wijziging van de toezichtstructuur. Zij wil het financieel toezicht zelf uitvoeren en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) kan worden opgeheven. Het financieel en het volkshuisvestelijk toezicht moeten volgens het WSW los van elkaar worden gezien. Volkshuisvestelijke belangen zijn namelijk vaak in strijd met financiële… meer
  Nieuwsartikel

 • Nieuwe bestuurders in de (semi-)publieke sector mogen vanaf 2015 niet meer dan een minister (178.000 bruto) verdienen. Nu is het toegestane maximum nog 130 procent van dat loon. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, PVV, GroenLinks en ChristenUnie steunt het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken voor de verlaging van de topinkomens, zo blijkt uit het afrondende debat in de Tweede Kamer.
  Nieuwsartikel

 • De voorgenomen verlaging van de maximumbeloning van bestuurders in de (semi-) publieke sector moet worden uitgesteld. Zo vindt Aedes-voorzitter Marc Calon. Eerst moet de huidige norm voor topinkomens worden geëvalueerd. Pas daarna zou het kabinet een nieuwe norm moeten opleggen.
  Nieuwsartikel

 • Ymere mag zich komend jaar het Beste Leerbedrijf in de Randstad noemen, zo heeft kennis- en adviescentrum Kenteq bekendgemaakt. Volgens juryvoorzitter Luc van der Veen is Ymere een maatschappelijk betrokken woningcoöperatie die samen met scholen en andere bedrijven investeert in onderwijs en talenten van jongeren stimuleert.
  Nieuwsartikel

 • Ymere heeft in het verleden niet altijd zorgvuldig gehandeld bij de inkoop van diensten, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte Forensic & Dispute Services. Ook is een interne gedragscode onvoldoende strikt nageleefd. De corporatie heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
  Nieuwsartikel

 • SP-wethouder Laurens Ivens heeft een briefje gestuurd naar de Amsterdamse woningbouwcorporaties met het verzoek buitensporige salarissen te stoppen. Zo heeft hij via Twitter gecommuniceerd.
  Nieuwsartikel

 • Eigen Haard heeft voor het eerst een negatief resultaat geboekt. Het verlies over 2013 bedraagt 44,3 miljoen euro. In 2012 was het jaarresultaat nog 8,9 miljoen euro positief. Zo blijkt uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag.
  Nieuwsartikel

 • Mevrouw mr. drs. Amma Grapperhaus is op voordracht van huurdersorganisatie Huurgenoot benoemd tot toezichthouder bij woningcorporatie Stadgenoot. Grapperhaus is als partner verbonden aan NGNB advocaten. Zij beoefent een aantal specialismen: omgevingsrecht, bestuursrechtelijk bouwrecht, huisvestingsrecht en onteigeningsrecht. En adviseert over (her)ontwikkeling van stedelijke gebieden en uitleggebieden, onteigening en gemeentelijk voorkeursrecht. Amma Grapperhaus woont en werkt in Amsterdam, is… meer
  Nieuwsartikel

 • De commerciële en sociale activiteiten van woningcorporaties kunnen heel goed worden gesplitst zonder dat sprake is van onvoldoende financiële levensvatbaarheid of verlies van financiële zelfstandigheid. Zo concludeert Ortec Finance in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Belangrijk is wel dat de corporatie voorafgaand aan de splitsing een financieel gezond toekomstperspectief heeft.
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Ymere stelt een onderzoek in naar mogelijke belangenverstrengeling in de regio Haarlem. De directeur Wonen en Leven (directieraad) en de manager Klant en Vastgoed in de regio Haarlem zouden nauwe banden hebben met een leverancier. De betrokkenen hebben hun werkzaamheden neergelegd in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.
  Nieuwsartikel

 • Eef Meijerman, directeur van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW), is toegetreden tot de raad van commissarissen van de Utrechte woningbouwcorporatie Bo-Ex. Hij is benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie STOK. Meijerman was eerder commissaris acht jaar commissaris bij Mitros uit Utrecht.
  Nieuwsartikel

 • Aedes heeft de inkomensgegevens van corporatiebestuurders over het jaar 2013 gepubliceerd.Ymere (81726 verhuureenheden): L.A Bosveld 258.152 euro; R. Steenbeek (tot en met november) 242.667 euro; P de Jong 220.106 euro; S. Schuwer (tot en met september) 193.616; En vanaf oktober 2013: L. Sas 40.475 euro; V. Regout 32.516 euro; H. van Kaam 32.274; D. Louwerens 27.313 euro.De Alliantie (58621 verhuureenheden): J. Schuyt (tot en met september) 249.816 euro; R. Haans 45.946 euro (vanaf oktober).
  Nieuwsartikel

 • Karin Laglas (54) is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de directieraad van Ymere. Zij treedt op 15 augustus in dienst. Laglas volgt Roel Steenbeek op, die Ymere vorig jaar op eigen verzoek heeft verlaten. Momenteel geeft zij leiding aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft.
  Nieuwsartikel

 • De Raad van Commissarissen van Ymere heeft Alex de Groot en Cora Nauta benoemd tot toezichthouder.
  Nieuwsartikel

 • Alfred van den Bosch is benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonvisie. Van den Bosch heeft een lange carrière in de volkshuisvesting achter de rug. In 1990 startte hij zijn loopbaan bij het Woningbedrijf Amsterdam en werkte daarna voor Woongroep Holland. Sinds 2001 bekleedt hij directiefuncties bij de Alliantie, de laatste zeven jaar als directeur Vastgoed en Advies. Woonvisie heeft zo'n negenduizend woningen en enkele honderden bedrijfsruimten in Ridderkerk, Rhoon… meer
  Nieuwsartikel

 • Peter van Lieshout (1958) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Alliantie. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en deeltijdhoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht. Van Lieshout bekleedt hiernaast diverse andere bestuurs- en commissariaatsfuncties. Peter van Lieshout neemt de voorzittershamer over van interim-voorzitter/vicevoorzitter Frank van der Heijden, die sinds 1 november het voorzitterschap tijdelijk overnam… meer
  Nieuwsartikel

 • Ingrid Hissink is benoemd tot toezichthouder van Stadgenoot. In de raad van commissarissen is zij voorzitter van de auditcommissie. Hissink volgt Jacques Noach op, die op grond van het rooster van aftreden na ruim acht jaar is vertrokken. Ingrid Hissink (46) uit Amsterdam-Noord is eindverantwoordelijk voor de financiële functie in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Eerder heeft zij als consultant bij PwC meegewerkt aan een aantal adviestrajecten bij woningcorporaties. Daardoor heeft… meer
  Nieuwsartikel

 • Woningcorporatie Ymere zit voorlopig zonder topman. Het is nog niet gelukt een opvolger voor Roel Steenbeek te vinden. Althans: niet iemand die het voor het door de politiek verlaagde salaris wil doen, zo meldt het programma RTLZ. Guido van Woerkom, voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft tegenover het programma verklaard dat meerdere kanshebbers vanwege het salarisplafond zijn afgehaakt. Ook voor Ymere geldt de beloningsregeling voor bestuurders van semipublieke instellingen.
  Nieuwsartikel

 • Jim Schuyt heeft de Aedes-onderscheiding gekregen. Hij kreeg de onderscheiding dinsdag bij zijn afscheid van woningcorporatie de Alliantie uitgereikt door Aedes-voorzitter Marc Calon.
  Nieuwsartikel

 • Stefan Schuwer verlaat begin volgend jaar woningcorporatie Ymere. Het sterk verminderde investeringsniveau, de keuzes die Ymere daarbij maakt en de inhoud van de posities in de directieraad sluiten onvoldoende aan bij zijn ambities en loopbaanontwikkeling. Zo heeft de corporatie maandag bekend gemaakt.
  Nieuwsartikel