Karin Laglas directievoorzitter Ymere

11.04.14
Karin Laglas directievoorzitter Ymere

Karin Laglas (54) is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de directieraad van Ymere. Zij treedt op 15 augustus in dienst. Laglas volgt Roel Steenbeek op, die Ymere vorig jaar op eigen verzoek heeft verlaten. Momenteel geeft zij leiding aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft.

Na haar opleiding tot civiel ingenieur in Delft werkte Laglas eerst als projectmanager bij Twynstra Gudde. Vervolgens werkte ze lange tijd bij projectontwikkelaar MAB. In 2004 stapte ze over naar Rodamco en in 2007 naar projectontwikkelaar OVG. Daarna (2010-2011) werkte ze ruim een jaar als interim-directeur van de Bond van Nederlandse Architecten, voordat ze de overstap maakte naar de TU Delft.
De Raad van Commissarissen is verheugd over de aanstelling van Laglas. "Door haar ruime kennis en ervaring in de gebouwde omgeving, in het bijzonder de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in samenwerking met publieke partijen, en haar bewezen inzet voor vernieuwing en innovatie, ben ik ervan overtuigd dat zij de juiste kandidaat is”, aldus RvC-voorzitter Guido van Woerkom."Zij heeft de juiste bagage om in de snel veranderende omstandigheden waarin woningcorporaties zich bevinden, focus en leiding te geven om Ymere meer resultaatgericht, efficiënter en klantgerichter te maken. Hiermee kan Ymere invulling blijven geven aan haar ambitie: een goede woning voor een brede doelgroep in wijken waar bewoners veilig en prettig kunnen leven en zich kunnen ontplooien.’’
Karin Laglas wordt voorzitter van de statutaire directie, waarvan ook Ber Bosveld en Pieter de Jong deel uitmaken. Haar beloning past binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens en de regeling bezoldigingsmaximum topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting. De benoeming van Laglas is de uitkomst van een lange zoektocht. Van Woerkom beklaagde zich eerder over de vele afvallers vanwege de relatief geringe beloning.
De samenstelling van de directieraad van Ymere wordt daarmee als volgt: Karin Laglas – voorzitter; Ber Bosveld – plv voorzitter en statutair directeur; Pieter de Jong - statutair directeur; Eric van Kaam directeur wonen en leven; Dory Louwerens directeur vastgoedbeheer; Viviane Regout directeur investeren en ontwikkelen; Frank Brits directeur verhuur en verkoop en Linda Sas directeur concernzaken.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.