Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes benchmark: sterke verschillen tussen Amsterdamse corporaties

De bedrijfslasten van de zes grote Amsterdamse corporaties verschillen onderling sterk. Zo blijkt uit de door Aedes samen met KWH, USP en PwC ontwikkelde benchmark naar de bedrijfslasten over 2013. De beïnvloedbare bedrijfslasten per verhuurde eenheid bedragen bij De Key slechts 792 euro. De Alliantie scoort met 1.093 euro netto bedrijfslasten per verhuureenheid het minst gunstig.
Eigen Haard is met 822 euro een goede tweede. Stadgenoot en Rochdale ontlopen elkaar met respectievelijk 970 euro en 972 euro nauwelijks. Bij Ymere bedragen de netto bedrijfslasten per verhuureenheid 999 euro.
“De Key is koploper in het terugdringen van haar bedrijfslasten,” zo verklaart directievoorzitter Leon Bobbe. “We hebben in 2011 gekozen voor een snelle reorganisatie en toen het personeelsbestand teruggebracht naar 304 fte. Dit is direct zichtbaar in onze bedrijfslasten.” Volgens Bobbe huurt zijn woonstichting ook veel minder externe adviseurs in. Bovendien kent de woonstichting een duidelijke focus. “We laten taken op het gebied van leefbaarheid over aan partners en varen een andere koers als het gaat om het subsidiëren van buurtvaders en het goedkoop beschikbaar stellen van bedrijfsonroerend goed.”
In de benchmark wordt ook de dienstverlening met elkaar vergeleken. Twee corporaties scoren minder dan een 7: Rochdale en Eigen Haard. Stadgenoot, de Alliantie en De Key halen een 7.0. Ymere scoort een 7,3.
In een eerste reactie zegt Mieke van den Berg, bestuurder van Eigen Haard, niet trots te zijn op de lage waardering van haar klanten. “Bewoners zijn ontevreden over de manier waarop wij reparatieverzoeken behandelen, opvolgen en afhandelen. De lage score is pijnlijk, maar komt niet als een verrassing. We geven dit volle aandacht en beloven beterschap.” Zij gelooft niet dat een betere dienstverlening meer moet kosten. “Een goede dienstverlening kan onze bedrijfsvoering efficiënter maken en vergroot het werkplezier. De benchmark is een aansporing om het beter te doen.”
Rochdale reageert evenmin verbaasd. “Rochdale komt van ver. Vijf jaar geleden zijn we begonnen met het opstellen van een koersplan. We zijn bedrijfsmatiger gaan werken, onze organisatiestructuur is veranderd, én we hebben flink gereorganiseerd. Dat heeft ons tot voor kort veel geld gekost, maar door al deze maatregelen dalen de organisatiekosten in de nabije toekomst aanzienlijk,” aldus een woordvoerder.

Bij de Zaanse corporatie Parteon bedragen de netto bedrijfslasten per verhuureenheid 900 euro. En wat betreft dienstverlening scoort Parteon een 7,4. Cijfers van de Zaanse Volkshuisvesting (ZVH) ontbreken - het lukte de corporatie niet de informatie op tijd te leveren. Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie in Hoorn scoort respectievelijk 823 euro en een 7,3.