Woningcorporatie Eigen Haard verduurzaamde 1.302 huurwoningen in 2017

01.05.18
Woningcorporatie Eigen Haard verduurzaamde 1.302 huurwoningen in 2017

Woningcorporatie Eigen Haard staat er goed voor. Het positieve jaarresultaat bedraagt afgerond 1,4 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag over 2017. Dat goede resultaat is voornamelijk het gevolg van de stijging van de waarde van het vastgoed. Vorig jaar werd 141 miljoen euro geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw. De corporatie verduurzaamde vorig jaar 1.302 woningen en bouwde 456 nieuwe huurwoningen en 250 nieuwe koopwoningen.

Eigen Haard maakte vorig jaar 3.352 mensen blij met een nieuwe huurwoning. De mutatiegraad steeg licht naar zes procent. De gemiddelde huurprijs bedraagt 533 euro. Dertig procent van de nieuwe huurders heeft een huur onder de vijfhonderd euro. Wel stijgt de gemiddelde wachttijd. De gemiddelde inschrijfduur voor een starter is bijna 12 jaar. De gemiddelde wachttijd voor een doorstromer is meer dan twintig jaar. Eigen Haard is tamelijk succesvol, als het gaat om het bevorderen van de doorstroming. Meer dan de helft van de huurwoningen in het middensegment werden verhuurd aan mensen die een sociale huurwoning achterlieten.

Het operationele resultaat is 107 miljoen euro positief. Eigen Haard zag de inkomsten toenemen en de huurderving afnemen. Ook daalden de rentelasten. De corporatie loste vorig jaar op een leningportefeuille van circa 1,6 miljard euro voor ruim 80 miljoen aan relatief dure leningen af. Vooral institutionele beleggers zijn bereid tegen gunstige tarieven nieuwe leningen te verstrekken. De gemiddelde rentelast daalde daardoor naar 3,58 procent. Ook verbeterde Eigen Haard de bedrijfsvoering.

Ondanks de mooie cijfers, waarschuwt bestuurder Mieke van den Berg voor minder gunstige ontwikkelingen op de langere termijn. Eigen Haard heeft een huishoudboekje gemaakt over de inkomsten en uitgaven per sociale huurwoning. Tegenover een gemiddelde van ruim 6.300 euro aan huurinkomsten staat per woning een uitgave van 4.661 euro voor onderhoud, rente, organisatiekosten, uitgaven voor leefbaarheid en belastingen. Eigen Haard betaalde vorig jaar bijna 51 miljoen euro verhuurderheffing. Aan renovatie en verduurzaming werd teruggerekend 1.828 euro besteed. Nieuwbouw vroeg om een investering van 903 euro per sociale huurwoning. Verkoopopbrengsten leverden 47 euro op. Dan resteert een tekort van meer dan duizend euro per sociale huurwoning.

"Om ons huishoudboekje kloppend te krijgen hebben we 54 miljoen moeten lenen. Gelukkig hebben we daarvoor de ruimte. We staan bekend om ons degelijke financiële beleid. Maar dat kunnen we niet eindeloos volhouden. Dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt, ook omdat de verduurzaming van onze woningvoorraad naar gasloze woningen een enorme uitdaging is", aldus Van den Berg.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.