Woningproductie Amsterdam loopt terug

29.12.20
Binnentuin van Lieven
Woningproductie Amsterdam loopt terug
In 2020 zijn er 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan vorig jaar en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense prestatie aangezien er door corona ook heel wat projecten vertraagd zijn". Hij wijst er op dat er voor het zevende jaar op rij is gestart met de bouw van meer dan 5.000 woningen. De afname zit vooral in de vrije sectorhuur, zowel de middeldure huur als de dure huur. De productie van sociale huurwoningen nam in 2020 wel flink toe. Van de 5.932 woningen zijn er 1.414 via transformatie tot stand gekomen.

Beweeg over de grafiek voor meer productiecijfers per segment per jaar


Er zijn in totaal 2.812 sociale huurwoningen (huur <€737) in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Daarmee wordt net niet voldaan aan de afspraak met de corporaties om gemiddeld 2.500 sociale huurwoningen per jaar in aanbouw te nemen. Maar er is wel een forse inhaalslag gemaakt: in 2018 en 2019 namen de corporaties slechts respectievelijk 1.801 en 1.601 sociale huurwoningen in aanbouw. Daarnaast zijn er 542 sociale huurwoningen door particuliere partijen in aanbouw genomen. 

Zorgenkind: middensegment

Een zorgenkind is de productie van middeldure huurwoningen. Er zijn 575 middeldure huurwoningen (huren van €737 tot €1.027) in aanbouw genomen, een kleine meevaller na de dramatische cijfers van het eerste half jaar van 2020 (slechts 78 woningen). Maar de productie blijft heel ver achter bij de doelstelling van het college: gemiddeld 1.670 woningen per jaar. "We zijn er nog niet", concludeert Ivens enigszins eufemistisch. Maar duidelijk is volgens hem dat marktpartijen nog altijd graag deze woningen willen bouwen. Hij verwacht de komende jaren een inhaalslag. Dat optimisme is gebaseerd op afspraken die hij met de institutionele beleggers heeft gemaakt; daarnaast zijn enkele aanvullende maatregelen genomen om de bouw in dit segment te versnellen.

 
Ook de bouwproductie van dure huurwoningen zakte fors in (-53%, huren >1.027), maar 2019 was wat dit segment betreft ook een eenmalig topjaar met 2.550 woningen. Nu blijft de teller steken op 1.177 woningen. De markt in het hoogste segment lijkt overigens momenteel redelijk verzadigd, mede omdat er door de coronacrisis veel minder expats in de stad verblijven. Het aandeel koopwoningen in de woningproductie steeg (naar 22,3%) maar het absolute aantal zakte in 2020 met 4,5 procent naar 1.368. 

Sociale huurwoningen

Er zijn in totaal 2.812 sociale huurwoningen in aanbouw genomen, waarvan 2.270 door woningcorporaties. Daarmee is een forse inhaalslag gemaakt ten opzichte van de jaren daarvoor. Bovendien werden vooral meer veel meer reguliere sociale huurwoningen gebouwd: 1.512. In de jaren daarvoor lag dat steevast onder de duizend, met als dieptepunt 2019 met 372 woningen.

Specifiek voor jongeren werden vorig jaar 260 woningen in aanbouw genomen en voor studenten 498. Voor deze doelgroep bouwt met name De Key. Deze woningstichting nam in 2020 835 woningen in aanbouw. Voor het derde jaar op rij bouwt De Key daarmee de meeste woningen in de hoofdstad. Met deze kanttekening dat het vooral om kleine woningen voor jongeren en studenten gaat, zoals de wooncampus Lieven in Nieuw-West. In 2020 ging daar de laatste fase in aanbouw met 538 woningen van in totaal 1.200.


De meeste woningen zijn in aanbouw genomen in stadsdeel Nieuw-West, op de voet gevolgd door stadsdeel Noord. In beide stadsdelen zijn relatief veel sociale huurwoningen door woningcorporaties in aanbouw genomen. Daar zitten grote complexen voor jongeren en studenten bij zoals de laatste fase van Lieven (538 woningen) van De Key in de Delflandpleinbuurt (zie foto).

klik voor vergroting

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.