Woontorens tot 150 meter op Zeeburgereiland

23.02.16
PakhuisNUL20 debat met Ebe Treffers, Gerard Anderiesen en Eric van der Burg
Woontorens tot 150 meter op Zeeburgereiland

Amsterdam wil tempo maken met de bouw van nieuwe woningen. Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening, Grondzaken) lichtte tijdens de vijftiende editie van PakhuisNUL20 het document Koers 2025 toe waarin locaties staan waar 50 duizend woningen aan Amsterdam toegevoegd kunnen worden. Die ambitie past bij een nieuwe tijd na de crisis waarin de markt is aangetrokken en vorig jaar 8400 woningen in aanbouw zijn genomen. Van der Burg hoopt in dat tempo door te bouwen en de beoogde 50 duizend woningen ruim binnen tien jaar te realiseren. “We zijn volop aan het kijken waar we kunnen bouwen en in welk tempo.”

Hoewel al zo'n 29 duizend woningen gepland staan en de zogenoemde versnellingslocaties nog eens goed voor 12 duizend woningen zijn, wordt de volgende stap volgens Van der Burg lastiger. “Om drie nieuwe eilanden aan IJburg toe te voegen is alleen al voor het opspuiten van zand 200 miljoen euro nodig. En dan duurt het nog een tijd voordat daar iets gebouwd kan worden.”

Hoewel de binnenlandse migratie vorig jaar voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis negatief was, blijven al die extra woningen nodig zijn volgens Van der Burg: “De stad blijft groeien. Er komen ook veel buitenlanders - asielzoekers, statushouders en expats - naar Amsterdam; bovendien is er een geboorteoverschot.”

De huidige bouwwoede in de stad levert Amsterdam niet alleen woningen op, maar de gemeente ook inkomsten. De inkomsten uit grondexploitatie zijn volgens de wethouder hard nodig om alle noodzakelijke investeringen te doen. Zoals het opspuiten van de eilanden van IJburg II (200 miljoen) en de eventuele bouw van twee bruggen over het IJ (nog eens 200 miljoen euro). Dat is voor Van der Burg voldoende reden geweest om bij het vergeven van grondposities voor de hoogste bieder te gaan. Toch overweegt hij nu een andere koers te varen. “We willen meer op kwaliteit tenderen.”

Woontorens

Wat die kwaliteit betekent werd niet duidelijk. Van der Burg hield het er op dat het soort bouw per buurt sterk kan verschillen. Zo wordt in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland ingezet op hoge dichtheden en woontorens die uitschieten naar honderd of zelfs 150 meter. Op Centrumeiland in IJburg ligt hoogbouw niet voor de hand. “In het algemeen geldt dat het woekeren is met ruimte in de stad. Rijtjeshuizen, zoals je in sommige delen van IJburg ziet, zullen we de komende jaren niet snel meer gebouwd zien worden.”

De druk op Amsterdam is momenteel zo groot dat in de regio ook naarstig gezocht wordt naar nieuwe locaties. De ambitie is om in het gebied van Almere tot Haarlem tot 2040 250 duizend woningen toe te voegen. De opgave om dat voor elkaar te krijgen is groot omdat bijvoorbeeld Zaanstad maximaal 15 duizend woningen wil toevoegen en Amstelveen niet verder wil gaan dan 1800 woningen. Ondanks de zoektocht naar bouwlocaties is bouwen in Landelijk Noord voor Van der Burg niet aan de orde. Nieuwe locaties moeten in de bestaande stad gevonden worden. Dat kan betekenen dat groengebieden in de stad als mogelijke bouwlocatie worden aangemerkt, zoals volkstuinencomplex Amstelglorie. Van der Burg: “Als je zo min mogelijk in het groen buiten de stad wil bouwen, dan zal je ergens anders locaties moeten vinden. Dat betekent op het water, op stedelijk groen of waar al iets staat.” 

Van der Kunbuurt lijkt veilig

Aan die laatste optie wil Van der Burg niet, zo blijkt als hem gevraagd wordt naar de Van der Kunbuurt die door de gemeente als een mogelijke bouwlocatie is aangemerkt. Hoewel de mogelijkheden om te verdichten op die toplocatie tussen Amstelstation en de Amstel groot zijn, zou sloop/nieuwbouw van die buurt, die volledig uit sociale huurwoningen bestaat, betekenen dat huurders die terug willen keren jarenlang geherhuisvest moeten worden en bovendien na terugkeer hogere huren moeten betalen, aldus de wethouder.

In een reactie toonde Gerard Anderiesen (Stadgenoot) zich ingenomen met de bouwambities van de gemeente. Hij riep wel op goed na te denken wat er gebouwd wordt en voor wie, opdat het adagium van de gemengde stad ook in nieuwbouwlocaties overeind blijft. De corporaties zijn volgens hem financieel in staat het bouwtempo van de gemeente bij te houden, mits de gemeente sterk gereduceerde grondprijzen blijft hanteren. Ebe Treffers, manager ontwikkeling gebieden bij Bouwinvest, riep de gemeente minder per kavel te tenderen, maar grotere ontwikkellocaties te gunnen aan bouwcollectieven. Dan kan er volgens hem meer tempo worden gemaakt.

Zie HIER de video-opname van PakhuisNUL20 #15

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.