Woontorens tot 150 meter op Zeeburgereiland

23.02.16
PakhuisNUL20 debat met Ebe Treffers, Gerard Anderiesen en Eric van der Burg
Woontorens tot 150 meter op Zeeburgereiland

Amsterdam wil tempo maken met de bouw van nieuwe woningen. Wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening, Grondzaken) lichtte tijdens de vijftiende editie van PakhuisNUL20 het document Koers 2025 toe waarin locaties staan waar 50 duizend woningen aan Amsterdam toegevoegd kunnen worden. Die ambitie past bij een nieuwe tijd na de crisis waarin de markt is aangetrokken en vorig jaar 8400 woningen in aanbouw zijn genomen. Van der Burg hoopt in dat tempo door te bouwen en de beoogde 50 duizend woningen ruim binnen tien jaar te realiseren. “We zijn volop aan het kijken waar we kunnen bouwen en in welk tempo.”

Hoewel al zo'n 29 duizend woningen gepland staan en de zogenoemde versnellingslocaties nog eens goed voor 12 duizend woningen zijn, wordt de volgende stap volgens Van der Burg lastiger. “Om drie nieuwe eilanden aan IJburg toe te voegen is alleen al voor het opspuiten van zand 200 miljoen euro nodig. En dan duurt het nog een tijd voordat daar iets gebouwd kan worden.”

Hoewel de binnenlandse migratie vorig jaar voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis negatief was, blijven al die extra woningen nodig zijn volgens Van der Burg: “De stad blijft groeien. Er komen ook veel buitenlanders - asielzoekers, statushouders en expats - naar Amsterdam; bovendien is er een geboorteoverschot.”

De huidige bouwwoede in de stad levert Amsterdam niet alleen woningen op, maar de gemeente ook inkomsten. De inkomsten uit grondexploitatie zijn volgens de wethouder hard nodig om alle noodzakelijke investeringen te doen. Zoals het opspuiten van de eilanden van IJburg II (200 miljoen) en de eventuele bouw van twee bruggen over het IJ (nog eens 200 miljoen euro). Dat is voor Van der Burg voldoende reden geweest om bij het vergeven van grondposities voor de hoogste bieder te gaan. Toch overweegt hij nu een andere koers te varen. “We willen meer op kwaliteit tenderen.”

Woontorens

Wat die kwaliteit betekent werd niet duidelijk. Van der Burg hield het er op dat het soort bouw per buurt sterk kan verschillen. Zo wordt in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland ingezet op hoge dichtheden en woontorens die uitschieten naar honderd of zelfs 150 meter. Op Centrumeiland in IJburg ligt hoogbouw niet voor de hand. “In het algemeen geldt dat het woekeren is met ruimte in de stad. Rijtjeshuizen, zoals je in sommige delen van IJburg ziet, zullen we de komende jaren niet snel meer gebouwd zien worden.”

De druk op Amsterdam is momenteel zo groot dat in de regio ook naarstig gezocht wordt naar nieuwe locaties. De ambitie is om in het gebied van Almere tot Haarlem tot 2040 250 duizend woningen toe te voegen. De opgave om dat voor elkaar te krijgen is groot omdat bijvoorbeeld Zaanstad maximaal 15 duizend woningen wil toevoegen en Amstelveen niet verder wil gaan dan 1800 woningen. Ondanks de zoektocht naar bouwlocaties is bouwen in Landelijk Noord voor Van der Burg niet aan de orde. Nieuwe locaties moeten in de bestaande stad gevonden worden. Dat kan betekenen dat groengebieden in de stad als mogelijke bouwlocatie worden aangemerkt, zoals volkstuinencomplex Amstelglorie. Van der Burg: “Als je zo min mogelijk in het groen buiten de stad wil bouwen, dan zal je ergens anders locaties moeten vinden. Dat betekent op het water, op stedelijk groen of waar al iets staat.” 

Van der Kunbuurt lijkt veilig

Aan die laatste optie wil Van der Burg niet, zo blijkt als hem gevraagd wordt naar de Van der Kunbuurt die door de gemeente als een mogelijke bouwlocatie is aangemerkt. Hoewel de mogelijkheden om te verdichten op die toplocatie tussen Amstelstation en de Amstel groot zijn, zou sloop/nieuwbouw van die buurt, die volledig uit sociale huurwoningen bestaat, betekenen dat huurders die terug willen keren jarenlang geherhuisvest moeten worden en bovendien na terugkeer hogere huren moeten betalen, aldus de wethouder.

In een reactie toonde Gerard Anderiesen (Stadgenoot) zich ingenomen met de bouwambities van de gemeente. Hij riep wel op goed na te denken wat er gebouwd wordt en voor wie, opdat het adagium van de gemengde stad ook in nieuwbouwlocaties overeind blijft. De corporaties zijn volgens hem financieel in staat het bouwtempo van de gemeente bij te houden, mits de gemeente sterk gereduceerde grondprijzen blijft hanteren. Ebe Treffers, manager ontwikkeling gebieden bij Bouwinvest, riep de gemeente minder per kavel te tenderen, maar grotere ontwikkellocaties te gunnen aan bouwcollectieven. Dan kan er volgens hem meer tempo worden gemaakt.

Zie HIER de video-opname van PakhuisNUL20 #15

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.