Ymere-bestuurder Bosveld: 'Vreemd dat we onder verscherpt toezicht staan'

04.12.12
Ymere-bestuurder Bosveld: 'Vreemd dat we onder verscherpt toezicht staan'

Woningcorporatie Ymere vindt het vreemd onder verscherpt financieel toezicht te zijn geplaatst. De investeringen verhouden zich goed met het eigen vermogen, zo verklaart bestuurder Ber Bosveld. In de beoordelingssystematiek van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) bestaat volgens hem onvoldoende oog voor regionale verschillen.
Het Centraal Fonds beoordeelde Ymere op basis van de begin dit jaar opgestelde meerjarenprognose en de jaarcijfers 2011. “Op grond daarvan komt de financiële toezichthouder tot een positief oordeel over de financiële continuïteit. A1. Ook de solvabiliteit is voldoende. Maar in het licht van de vanwege problemen bij Vestia te betalen saneringssteun en de verhuurderheffing bestaan er bij hen toch zorgen over de toekomstige omvang van onze leningportefeuille,” aldus Bosveld. Hij is binnen de vierhoofdige Raad van Bestuur verantwoordelijk voor waardesturing en financiën.
Volgens hem heeft het CFV onvoldoende oog gehad voor de bijstelling van het financiële beleid afgelopen voorjaar. “We hebben na het Lenteakkoord ons beleid aangepast. De bedrijfskosten moeten nog verder omlaag. De huurinkomsten omhoog. Vanwege de zwakke vastgoedmarkt rekenen we niet op extra woningverkopen. Vervolgens hebben we de voor 2013 voorgenomen investeringen met 55 miljoen euro verlaagd naar 275 miljoen euro. Daarmee varen we een verstandige koers.”
Ymere - met meer dan 77.000 woningen en 8000 andere verhuureenheden de een na grootste Nederlandse corporatie - zal nooit of te nimmer teveel investeren, benadrukt Bosveld. “Wij hanteren de regel dat de leningportefeuille nooit meer dan de helft van de markwaarde in bewoonde toestand mag bedragen. Die marktwaarde bedraagt 9,3 miljard euro. Onze leningportefeuille heeft een omvang van 3,7 miljard. En onze kasstromen zien er goed uit. We handelen dus financieel verstandig.”
Ook als met de normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) naar Ymere wordt gekeken, dan is volgens hem geen sprake van een te omvangrijke leningportefeuille. “Het WSW rekent op basis van 50 procent van de WOZ-waarde. Dat zou neerkomen op een waarde van 15 miljard en de mogelijkheid nog miljarden extra te lenen. “
De afgelopen weken voerde Ymere diverse gesprekken met het CFV, maar de financieel toezichthouder was niet tot intrekking van de kritiek te vermurwen. Volgens Bosveld speelt daarbij een belangrijke systeemkwestie. “Het Centraal Fonds beoordeelt de financiële positie van corporaties op basis van de bedrijfswaarde. Wij hebben in 2011 gekozen voor een boekhouding op basis van de marktwaarde. In principe hebben we die vrijheid. We hebben daarbij zorgvuldig gehandeld. Er is door ons gerapporteerd volgens de richtlijnen die een landelijke werkgroep van deskundigen daarover heeft opgesteld. Ook het Centraal Fonds was daarbij.”
Op de vraag of de toezichthouder de corporatie juist vanwege haar omvang onder het vergrootglas heeft gelegd, heeft Bosveld geen antwoord. ”Toezicht draagt bij aan een financieel gezonde sector. We gaan snel aan de slag om nieuwe rapportages te leveren.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.