Ymere bouwt zolderbergingen bij renovatie om tot 'volwaardige starterswoning'

10.08.2021
Image
Ymere wil bij groot onderhoud of renovatie zolderbergingen vaker ombouwen tot woonruimte. De woningcorporatie verhuurt veel woningen in de Amsterdamse binnenstad. Van oudsher hebben huurders in veel panden op de bovenste etage een opbergruimte. Volgens regiomanager Marjolein Cazemier zetten bewoners daar veelal spullen neer die ze niet of zelden gebruiken. "Toen zijn we gaan nadenken. En gaan schetsen. Kunnen we hier geen woningen voor starters van maken? Groot onderhoud of renovatie betekent toch dat we woningen tot op de muren afbreken en weer helemaal opbouwen”.
Ymere heeft dat bijvoorbeeld gedaan bij de renovatie van 17 sociale huurwoningen op de hoek van de Quellijnstraat/Gerard Doustraat in de Amsterdamse Pijp. Bewoners krijgen in ruil huurkorting en een nieuwe kleinere berging. Cazemier: ”Volwassen geworden kinderen uit het portiek die noodgedwongen nog thuis wonen krijgen van ons voorrang op het huren van een nieuwe zolderwoning. Iedereen blij.”
 
Dat is overigens niet altijd het geval. Veel bergingen zijn in het verleden namelijk wel in gebruik genomen als bovenkamer of hebben de status van zolderkamer. Soms zijn ze zelfs via een interne trap bij de woning getrokken. Huurders van De Key lagen eerder langdurig met de woonstichting in de clinch over de status van deze ruimtes in woningen in De Pijp. De status van berging betekent dat dergelijke ruimtes niet als extra kamer bewoond mogen worden. In 2019 kreeg een aantal door de De Key als berging aangemerkte bovenruimtes na bezwaarprocedures toch weer de status van zolderkamer. Momenteel voert huurderskoepel Arcade namens een aantal huurders wederom een juridische procedure om voor bovenruimtes van bepaalde woningen het gebruik als extra zolderkamer te borgen.
 
(deze tekst is aangepast op 16 augustus. In de eerdere versie stond abusievelijk dat De Key in 2019 generiek had ingestemd met de status van zolderkamer voor bovenruimtes van woningen in De Pijp. Dat is niet geval. Er zijn ook grote verschillen tussen panden onderling, aldus de woordvoerder van De Key.)

Trefwoorden