"Ymere kan onmogelijk overal de maximaal redelijke huur vragen"

19.03.13
Roel Steenbeek: "Ymere heeft voor 2013 nog 150 miljoen te besteden"
"Ymere kan onmogelijk overal de maximaal redelijke huur vragen"

Eind april moet duidelijk zijn in welke renovatie- en nieuwbouwprojecten Ymere de komende vijf jaar nog investeert. Zo verklaart bestuursvoorzitter Roel Steenbeek. Voor 2013 heeft zijn corporatie naar schatting 150 miljoen euro te besteden. Voor de jaren daarna ligt het investeringsvolume op 100 miljoen euro. In 2012 investeerde Ymere nog 370 miljoen euro. “We kunnen niet anders dan onze investeringen flink beperken. Minister Blok laat ons geen andere keuze,” aldus Steenbeek.

De verhuurderheffing kost Ymere 75 miljoen euro per jaar. Daarnaast moet een verplichte saneringsbijdrage worden betaald van alleen al 20 miljoen euro in 2013. “We kunnen dat geld niet terugverdienen; wat de minister daar ook over zegt. Het is onmogelijk overal de maximaal redelijke huur te vragen. Om twee redenen. Dan zou meer dan de helft van onze voorraad zijn sociale status verliezen. Dat kan nooit de bedoeling van een corporatie zijn. En we voelen ons gehouden aan de prestatieafspraken met lokale overheden. We hebben afgesproken voldoende sociale huurwoningen te bieden.”

Weliswaar zorgt het nieuwe huurbeleid, waarbij ‘scheefwoners’ extra huurverhoging betalen, voor extra inkomsten. Veel soelaas biedt dat volgens hem niet. “Het is nog onduidelijk hoeveel dat precies oplevert; mogelijk acht tot tien miljoen euro per jaar. Als we tegelijkertijd flink bezuinigen op de eigen organisatie, dan nog duurt het zeker tot 2021 voordat we de extra last van de verhuurderheffing en de verplichte saneringssteun hebben ingehaald.” Het investeringsplafond voor de renovatie en bouw van vrije sector en sociale huurwoningen is vastgesteld op 100 miljoen euro. Vanwege lopende projecten –de aannemer die vorig jaar een opdracht heeft gekregen moet immers wel worden betaald- verwacht Steenbeek in 2013 150 miljoen te investeren. “Meer kunnen we ons niet permitteren. Vorig jaar al hebben we lokale bestuurders en vertegenwoordigers van bewoners en collega-corporaties de vraag voorgelegd welke projecten beslist boven water moeten blijven. Vervolgens hebben we in eigen huis criteria ontwikkeld. Wat is de stand van het gewas? Wat is er afgesproken met de bewoners? Waar hebben we ons juridisch tot verplicht? Valt er nog te faseren? Wat is het effect van het afzien van sloop voor het onderhoudsprogramma? Etc. Daar is een lijst uit voortgekomen. Die gaan we de komende weken opnieuw met bestuurders, bewoners en collega-corporaties bespreken. Mogelijk wordt er hier en daar nog wat gewisseld. Eind april moet het investeringsprogramma duidelijk zijn.” 

Inkrimpen

Steenbeek heeft de indruk dat projecten met een grote betrokkenheid van bewoners de beste kans op voortgang maken. De afnemende investeringen zullen grote gevolgen hebben voor de eigen organisatie. “Vorig jaar hebben we al 37 fte’s geschrapt. En we gaan de organisatie opnieuw tegen het licht houden. Het principe van lokale verankering willen we absoluut overeind houden. Daar geloven we heilig in; we kunnen niet aan het IJ uitmaken wat het beste is in Almere. Maar we kunnen onze eigen processen wel nog slimmer inrichten.”

Steenbeek is niet heel positief over de toekomst. “Ymere is een fantastisch bedrijf. Financieel gezond ook. Het is frustrerend dat het de sector niet lukt de politiek een andere koers te laten varen. Nederland is gebaat bij investeringen, maar we kampen met een slecht imago. De politiek wil ons terug in het ‘hok’.” Hij heeft weinig hoop op een verlaging van de verhuurderheffing. “Als de heffing wordt beperkt tot 1 miljard, dan zouden we al heel veel extra kunnen doen. En het is ook goed dat PvdA-senator Adri Duivesteijn de negatieve effecten van de heffing aan de orde stelt. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat de politiek ons die ruimte nog gaat bieden.”

Wel zoekt Ymere naar nieuwe manieren om alsnog meer te kunnen investeren. “We praten daarover met beleggers, pensioenfondsen en collega-corporaties. Denk aan herontwikkeling van projecten, het vinden van nieuwe partners of het aanboren van andere financiering. De gedachten daarover zijn nog vaag. De komende maanden zal moeten blijken of we extra investeringen kunnen doen.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.