Ymere onder verscherpt toezicht

03.12.12
Ymere onder verscherpt toezicht

Woningcorporatie Ymere is onder verscherpt toezicht geplaatst. Zo heeft minister Blok voor Wonen maandag in zijn zogeheten 'oordeelsbrief' laten weten. De minister maakt zich zorgen over het teruglopen van het volkshuisvestelijk vermogen, de aard en omvang van de leningportefeuille, de omvang van de groepsmaatschappijen en de kwaliteit van de aangeleverde informatie.
Ook constateert Blok dat Ymere relatief veel zaken bij de Huurcommissie heeft. En dat sprake is van vastgoedontwikkeling, waarbij de grenzen van het werkdomein mogelijk worden overschreden. Blok constateert wel dat de solvabiliteit van Ymere 'voldoende' is.
Ymere laat in een verklaring weten zich geen zorgen te maken over de eigen financiële positie. "Zowel volgens het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is Ymere kredietwaardig. Ook is de kasstroom op orde," aldus de grootste Amsterdamse corporatie.
Wel verschilt de corporatie met het CFV ernstig van mening over de wijze waarop vastgoed moet worden gewaardeerd. Volgens Ymere gaat het om een puur administratieve discussie. "In het jaarverslag 2011 koos Ymere ervoor om de waardering van haar vastgoed op basis van marktwaarde te presenteren. Deze boekhoudkundige wijziging sluit beter aan op de interne sturing en maakt Ymere beter vergelijkbaar in de vastgoedsector. Het CFV waardeert het volkshuisvestelijk vermogen echter niet op marktwaarde, maar hanteert een bedrijfswaardebenadering - inkomsten minus uitgaven onder resterende exploitatieduur, contant gemaakt - en een andere risicosystematiek. Ymere en het CFV hadden de afgelopen tijd discussie over de verschillende benaderingen, de uitkomsten en de interpretatie daarvan voor de toekomst," aldus de verklaring.
Doorgaans is de marktwaarde het dubbele van de bedrijfswaarde. Wel verwacht Ymere dat de marktwaarde van het vastgoedbezit door ontwikkelingen op de woningmarkt in 2012 verder zal dalen. Het verscherpt toezicht houdt onder meer in dat Ymere opnieuw meerjarenprognoses moet aanleveren volgens de normen en systematiek van het CFV. Ook moet Ymere in 2013 per kwartaal informatie verstrekken met betrekking tot de voortgang en het risicomanagement.
Stadgenoot en woonstichting De Key staan al langer onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Dat toezicht blijft gehandhaafd, aldus Blok. Bij De Key verloopt de overeengekomen reorganisatie voorspoedig, maar stagneert de verkoop van woningen. Bij Stadgenoot zijn de financiële marges gering en zijn de leningenportefeuille en projectposities relatief groot. Ook daar blijven de woningverkopen achter bij de begroting.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.