Ymere schrapt 180 sociale huurwoningen na woningverbetering in centrum

18.06.14
Ymere schrapt 180 sociale huurwoningen na woningverbetering in centrum
update 20 juni 2014 15.03 uur

Ymere renoveert in de binnenstad van Amsterdam de komende jaren negentig beeldbepalende panden met in totaal 270 woningen en vijftig bedrijfsruimten. Het betreft sociale huurwoningen waarvan een groot deel wordt verkocht. Alleen bewoners die recht hebben op een sociale huurwoning of een huishoudinkomen hebben tussen 34.600 en 50.000 krijgen elders in het centrum een vervangende sociale huurwoning aangeboden. Huishoudens met een hoger inkomen kunnen met voorrang naar een vrije sector huurwoning of koopwoning verhuizen.

Volgens Ymere verkeren de deels monumentale panden in een slechte conditie en is renovatie dringend noodzakelijk. De staat van funderingen en casco is slecht. Niet zelden is de indeling van de woningen achterhaald. De renovatie moet worden betaald uit de woningverkoop. “Door de verhuurderheffing krimpt de investeringsruimte en moet Ymere scherp kiezen. Het renoveren van een woning in de binnenstad is duur, terwijl Ymere ook geld nodig heeft voor investeringen elders,” aldus een woordvoerder.

Van de te renoveren woningen blijft dertig procent beschikbaar voor de sociale voorraad. Ook zal een deel van de woningen worden verhuurd in de vrije sector. Maar, zo benadrukt de corporatie, er blijven in de binnenstad voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. De komende zes jaar verdwijnen bij Ymere naar schatting zeshonderd sociale huurwoningen en daalt de sociale voorraad tot 4300 woningen in 2020. De krimp van de voorraad past binnen de afspraken met de gemeente; minimaal tachtig procent van de woningvoorraad van de corporatie in het centrum van Amsterdam moet de sociale huurstatus behouden.

De woordvoerder spreekt berichten tegen dat huurders gedwongen hun woning zullen moeten verlaten. Ymere begeleidt bewoners in de renovatiepanden persoonlijk naar nieuwe woonruimte. Bovendien geldt bij verhuizing en terugkeer niet de maximaal redelijke huur. Wel zal sprake zijn van huurverhoging; gemiddeld betalen de huurders nu maar 235 euro. Voor huishoudens tot 34.600 euro bedraagt die huur straks 557 euro ( 1-2 personen) tot 579 euro (grotere huishoudens). Huishoudens met een inkomen tussen 34.600 en 50.000 euro moeten wel de maximaal redelijke huur betalen. Huishoudens met een hoger inkomen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zij kunnen met voorrang verhuizen naar een middeldure vrije sector huurwoning elders in de stad.

De SP maakt bezwaar tegen de opstelling van Ymere. Volgens SP-raadslid Erik Flentge is grootschalige huisuitzetting onder het mom van renovatie onnodig. “Een corporatie laat het onderhoud jaren versloffen en zegt dan dat mensen voor onderhoud hun woning uitmoeten en niet meer terug kunnen komen. Dat kan wat ons betreft niet. Renovatie – een wettelijke taak – kan nooit een excuus voor een corporatie zijn om geld binnen te harken door sociale huurwoningen in de verkoop te zetten,”aldus Flentge. Huurders zouden de kans moeten krijgen terug te keren. “Uit de gesprekken die wij met de bewoners hadden bleek dat sommigen best wat meer huur willen betalen voor een opgeknapt huis, zolang het voor hen betaalbaar blijft. Hun allerbelangrijkste wens is dat ze in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat lijkt me een hele terecht wens. In plaats van naar de rechter te gaan, zou Ymere de buurt in moeten gaan om met de huidige huurders samen te kijken wat voor hen een betaalbare huur is.”

SP-wethouder Ivens van Bouwen en Wonen heeft laten weten op korte termijn met Ymere te willen praten over het lot van de bewoners van de negentig panden.

Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer komt in geweer tegen het plan van Ymere. Ze vreest navolging en wil weten of het juridisch wel kan. Kamerlid Jacques Monasch heeft minister Blok van Wonen vragen gesteld. Hij wil weten of 'dringend eigen gebruik' afdoende is om huurders hun huis te ontnemen. Daarnaast wil Monasch weten of daarvan sprake kan als blijkt dat de verhuurder zijn zorg- en onderhoudsplicht niet is nagekomen. Verder vraagt hij de minister toe te lichten hoe hoog de kosten voor een verhuurder moeten zijn om zich te kunnen beroepen op dringend eigen gebruik.

Lees ook: Ingreep Ymere is weloverwogen (Parool, 23-06-2014; Ingezonden brief van Pieter de Jong, bestuurder Ymere)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS