Ymere schrapt 180 sociale huurwoningen na woningverbetering in centrum

18.06.14
Ymere schrapt 180 sociale huurwoningen na woningverbetering in centrum
update 20 juni 2014 15.03 uur

Ymere renoveert in de binnenstad van Amsterdam de komende jaren negentig beeldbepalende panden met in totaal 270 woningen en vijftig bedrijfsruimten. Het betreft sociale huurwoningen waarvan een groot deel wordt verkocht. Alleen bewoners die recht hebben op een sociale huurwoning of een huishoudinkomen hebben tussen 34.600 en 50.000 krijgen elders in het centrum een vervangende sociale huurwoning aangeboden. Huishoudens met een hoger inkomen kunnen met voorrang naar een vrije sector huurwoning of koopwoning verhuizen.

Volgens Ymere verkeren de deels monumentale panden in een slechte conditie en is renovatie dringend noodzakelijk. De staat van funderingen en casco is slecht. Niet zelden is de indeling van de woningen achterhaald. De renovatie moet worden betaald uit de woningverkoop. “Door de verhuurderheffing krimpt de investeringsruimte en moet Ymere scherp kiezen. Het renoveren van een woning in de binnenstad is duur, terwijl Ymere ook geld nodig heeft voor investeringen elders,” aldus een woordvoerder.

Van de te renoveren woningen blijft dertig procent beschikbaar voor de sociale voorraad. Ook zal een deel van de woningen worden verhuurd in de vrije sector. Maar, zo benadrukt de corporatie, er blijven in de binnenstad voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. De komende zes jaar verdwijnen bij Ymere naar schatting zeshonderd sociale huurwoningen en daalt de sociale voorraad tot 4300 woningen in 2020. De krimp van de voorraad past binnen de afspraken met de gemeente; minimaal tachtig procent van de woningvoorraad van de corporatie in het centrum van Amsterdam moet de sociale huurstatus behouden.

De woordvoerder spreekt berichten tegen dat huurders gedwongen hun woning zullen moeten verlaten. Ymere begeleidt bewoners in de renovatiepanden persoonlijk naar nieuwe woonruimte. Bovendien geldt bij verhuizing en terugkeer niet de maximaal redelijke huur. Wel zal sprake zijn van huurverhoging; gemiddeld betalen de huurders nu maar 235 euro. Voor huishoudens tot 34.600 euro bedraagt die huur straks 557 euro ( 1-2 personen) tot 579 euro (grotere huishoudens). Huishoudens met een inkomen tussen 34.600 en 50.000 euro moeten wel de maximaal redelijke huur betalen. Huishoudens met een hoger inkomen komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zij kunnen met voorrang verhuizen naar een middeldure vrije sector huurwoning elders in de stad.

De SP maakt bezwaar tegen de opstelling van Ymere. Volgens SP-raadslid Erik Flentge is grootschalige huisuitzetting onder het mom van renovatie onnodig. “Een corporatie laat het onderhoud jaren versloffen en zegt dan dat mensen voor onderhoud hun woning uitmoeten en niet meer terug kunnen komen. Dat kan wat ons betreft niet. Renovatie – een wettelijke taak – kan nooit een excuus voor een corporatie zijn om geld binnen te harken door sociale huurwoningen in de verkoop te zetten,”aldus Flentge. Huurders zouden de kans moeten krijgen terug te keren. “Uit de gesprekken die wij met de bewoners hadden bleek dat sommigen best wat meer huur willen betalen voor een opgeknapt huis, zolang het voor hen betaalbaar blijft. Hun allerbelangrijkste wens is dat ze in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Dat lijkt me een hele terecht wens. In plaats van naar de rechter te gaan, zou Ymere de buurt in moeten gaan om met de huidige huurders samen te kijken wat voor hen een betaalbare huur is.”

SP-wethouder Ivens van Bouwen en Wonen heeft laten weten op korte termijn met Ymere te willen praten over het lot van de bewoners van de negentig panden.

Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer komt in geweer tegen het plan van Ymere. Ze vreest navolging en wil weten of het juridisch wel kan. Kamerlid Jacques Monasch heeft minister Blok van Wonen vragen gesteld. Hij wil weten of 'dringend eigen gebruik' afdoende is om huurders hun huis te ontnemen. Daarnaast wil Monasch weten of daarvan sprake kan als blijkt dat de verhuurder zijn zorg- en onderhoudsplicht niet is nagekomen. Verder vraagt hij de minister toe te lichten hoe hoog de kosten voor een verhuurder moeten zijn om zich te kunnen beroepen op dringend eigen gebruik.

Lees ook: Ingreep Ymere is weloverwogen (Parool, 23-06-2014; Ingezonden brief van Pieter de Jong, bestuurder Ymere)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.